Thứ sáu, ngày 9 tháng 11 , 2018

Ðảng viên trong doanh nghiệp phải thật sự gương mẫu

NHNĐảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội được thành lập ngày 4/8/2009 theo Quyết định số 1177-QĐ/TU và hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Quyết định số 1648 ngày 01/01/2010 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Ðảng viên trong doanh nghiệp phải thật sự gương mẫu
TS. Nguyễn Việt Xô - Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội

Thực hiện Quyết định số 1228-QĐ/TU, 1229-QĐ/TU ngày 25/8/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc hợp nhất Đảng bộ Khối Du lịch, Khối Doanh nghiệp thành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội. Tính đến 30/9/2018, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp có 126 tổ chức cơ sở đảng (72 đảng bộ và 54 chi bộ cơ sở), gồm nhiều loại hình hoạt động khác nhau có 1 tổ chức đảng trong đơn vị hành chính sự nghiệp, 4 tổ chức đảng trong các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, 44 tổ chức đảng trong doanh nghiệp Nhà nước, 26 tổ chức đảng trong doanh nghiệp có vốn Nhà nước chi phối, 51 tổ chức đảng trong các doanh nghiệp cổ phần và trách nhiệm hữu hạn tư nhân. Hình thức kinh doanh đa ngành nghề, địa bàn hoạt động rộng khắp trên cả nước với tổng số 8.517 đảng viên.

Vừa qua Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội đã tiếp nhận 4 tổ chức đảng và đảng viên của 4 tổng công ty: Tổng công ty CP Công trình giao thông 1, Tổng công ty CP Công trình giao thông 8, Tổng công ty CP Xây dựng Thăng Long, Tổng công ty CP Xây dựng Sông Hồng hiện trực thuộc Thành ủy Hà Nội về trực thuộc Đảng ủy Khối, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ Khối lên trên 11 ngàn đảng viên, với 189 tổ chức cơ sở đảng trong đó có 116 ĐB (Đảng bộ), 73 CB (Chi bộ).

 Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Hà Nội là Đảng bộ trực thuộc Thành ủy Hà Nội, là Đảng ủy trực tiếp lãnh đạo các cấp ủy tại các doanh nghiệp trực thuộc. Trong những năm vừa qua Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội thường xuyên chỉ đạo, lãnh đạo các cấp ủy cơ sở phải thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục để đảng viên, người lao động và các thành viên trong doanh nghiệp hiểu rõ và tự giác chấp hành đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các chủ trương, nhiệm vụ của doanh nghiệp; giáo dục tinh thần làm chủ, ý thức cần kiệm và tình đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau trong công nhân, viên chức và người lao động. Đồng thời, Đảng ủy Khối luôn có biện pháp phù hợp với từng đơn vị trong tuyên truyền để người quản lý doanh nghiệp, nhất là hội đồng quản trị, chủ doanh nghiệp, chủ đầu tư nước ngoài hiểu rõ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng văn hóa doanh nghiệp. 

Đảng ủy Khối đã quán triệt, tuyên truyền Quyết định số 1864/QĐ-TTg, ngày 26/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ, lấy ngày 10/11 hàng năm là ngày Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam và phát động cuộc vân động “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam”; tôn vinh các doanh nhân, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp; góp phần tạo môi trường kinh doanh với tinh thần thượng tôn pháp luật, đề cao đạo đức kinh doanh, trách nhiệm xã hội, cạnh tranh lành mạnh, đóng góp cho sự phát triển bền vững đất nước và hội nhập quốc tế. Việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp hiện nay được xác định là sự nghiệp lâu dài, cần có sự nỗ lực chung của cộng đồng doanh nghiệp cũng như của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Các cấp ủy cơ sở đã có các biện pháp cụ thể để phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo của tổ chức đảng, vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên, làm cho chủ doanh nghiệp hiểu đúng, ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của tổ chức đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp. Ðảng viên trong doanh nghiệp phải thật sự gương mẫu, có văn hóa, tri thức, nói được, làm được, biết làm và dạy người khác làm. Đó vừa là nhân tố quan trọng thuyết phục được người lao động vào Ðảng, vừa bảo đảm xây dựng được tổ chức đảng, doanh nghiệp của mình ngày càng vững mạnh, mới thuyết phục Ðại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, chủ doanh nghiệp thấy rõ được vai trò, sức mạnh của văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân. 

Những đơn vị đã làm tốt trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân trong những năm vừa qua, đó là: Đảng bộ Ngân hàng thương mại cổ phần SHB, Đảng bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex, Đảng bộ Công ty cổ phần Tập đoàn Bitexco; Đảng bộ Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thủ đô, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Chiếu sáng và Thiết bị Đô thị Hà Nội, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội, Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội...

Doanh nhân Đỗ Quang Hiển, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần SHB vừa được tặng danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2018, “Doanh nhân tiêu biểu Thủ đô” năm 2018; và nhiều doanh nhân như: TS Nguyễn Thị Loan, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex; Bí thư Đảng ủy, Chủ tich HĐTV Nguyễn Trí Khoa - Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội; Bí thư Đảng ủy, Chủ tich HĐTV, TGĐ Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội… đã được Thành ủy Hà Nội, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và các cấp các ngành tặng nhiều bằng khen, giấy khen. 
TS. Nguyễn Việt Xô
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang