Thứ bảy, ngày 29 tháng 6 , 2019

8 Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV

NHNTại kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV, bế mạc ngày 14-6 vừa qua, Quốc hội đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng.

 
8 Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV
Các đại biểu Quốc hội biểu quyết tại hội trường.

Nghị quyết số 75/2019/QH14 bổ sung một số điều vào Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 24-11-2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.

Nghị quyết được thông qua ngày 10-6-2019, quyết nghị, kể từ ngày 10-6-2019 đến ngày 1-2-2022, cho phép Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao trình Quốc hội xem xét, phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao trong đó có từ nguồn Thẩm phán cao cấp có đủ tiêu chuẩn, điều kiện luật định nhưng chưa đủ 5 năm làm Thẩm phán cao cấp.

Toàn văn Nghị quyết xem tại đây.

Nghị quyết số 76/2019/QH14 về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020

Nghị quyết được thông qua ngày 10-6-2019, quyết nghị, tại kỳ họp thứ chín năm 2020 sẽ xem xét báo cáo giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”. Qua lấy ý kiến các đại biểu Quốc hội về nội dung chuyên đề giám sát, đã có trên 79% số đại biểu Quốc hội biểu quyết chọn nội dung này. 

Quốc hội giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức thực hiện Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020, nâng cao tính chuyên nghiệp trong tổ chức thực hiện và tăng cường các điều kiện bảo đảm để hoạt động giám sát được tiến hành một cách thuận lợi, đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Xem toàn văn Nghị quyết tại đây

Nghị quyết số 78/2019/QH14 về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

Nghị quyết được thông qua ngày 11-6-2019, quyết nghị về việc điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020.

Theo đó, Quốc hội bổ sung vào chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 các dự án: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng... Ngoài ra, một số dự án luật sẽ được điều chỉnh thời gian trình và đưa ra khỏi chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế bảo vệ môi trường.

Toàn văn Nghị quyết xem tại đây

Nghị quyết số 79/2019/QH14 phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao

Nghị quyết được thông qua ngày 12-6-2-019, phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao đối với ông Dương Văn Thăng (sinh ngày 8 tháng 3 năm 1969), Thiếu tướng, quyền Chánh án Tòa án quân sự trung ương.

Xem toàn văn Nghị quyết tại đây

Nghị quyết số 80/2019/QH14 gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể

Nghị quyết được thông qua ngày 14-6-2019, quyết nghị việc gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể được hội nghị toàn thể của Tổ chức Lao động quốc tế thông qua ngày 1-7-1949 tại Geneva (Thụy Sỹ). 

Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan hoàn thành thủ tục đăng ký gia nhập Công ước số 98 và xác định thời điểm có hiệu lực đối với Việt Nam theo quy định của Công ước.

Xem toàn văn Nghị quyết tại đây

Nghị quyết số 81/2019/QH14 thành lập Đoàn giám sát "việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em"

Nghị quyết được thông qua ngày 14-6-2019. 

Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em” sẽ do Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu làm Trưởng đoàn. Nghị quyết được ban hành kèm theo danh sách thành phần Đoàn giám sát; kế hoạch, nội dung, phương thức giám sát…

Xem toàn văn Nghị quyết tại đây,

Nghị quyết số 83/2019/QH14 về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV

Nghị quyết được thông qua ngày 14-6-2019, thể hiện Quốc hội ghi nhận các kết quả đạt được và giải pháp, cam kết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng các bộ: Công an, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Văn hóa-Thể thao và Du lịch; các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ tập trung thực hiện những giải pháp, cam kết, khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được chất vấn.

Xem toàn văn Nghị quyết tại đây

Nghị quyết số 84/2019/QH14 của Quốc hội về kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XIV

Nghị quyết được thông qua ngày 14-6-2019, quyết nghị, Quốc hội đã hoàn thành chương trình kỳ họp thứ bảy với việc thông qua 7 luật, cho ý kiến 9 dự án luật, thông qua 10 nghị quyết cùng nhiều hoạt động quan trọng khác.

Nghị quyết giao Chính phủ khẩn trương sửa đổi, bổ sung quy định về xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trong đó, tăng chế tài xử phạt nghiêm các trường hợp sử dụng ma túy, rượu, bia, chất kích thích khác khi điều khiển phương tiện giao thông.

Xem toàn văn Nghị quyết tại đây
HNMO
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang