Thứ tư, ngày 7 tháng 1 , 2009

80% các xã dân tộc - miửn núi Hà  Nội đã có công trình nước sinh hoạt tập trung

80% các xã dân tộc - miửn núi Hà  Nội đã có công trình nước sinh hoạt tập trung

NHNHôm qua 6-1, UBND TP Hà  Nội tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Quyết định 134/QА-TTg ngà y 20-7-2004 của Thủ tướng Chính phủ, tổng kết công tác dân tộc năm 2008 và  triển khai nhiệm vụ năm 2009.

Theo đó, Quyết định 134 của Thủ tướng vử "hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà  ở và  nước sinh hoạt cho hộ đồng bà o dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn" đã được thực hiện tại Hà  Nội (chủ yếu là  Hà  Tây cũ và  4 xã trước thuộc Lương Sơn, Hòa Bình) từ năm 2006 đến năm 2008.

Sau 3 năm thực hiện Quyết định 134 (còn được gọi là  Chương trình 134), 188 hộ dân đã được hỗ trợ vử nhà  ở với mức 20 triệu đồng/hộ; 246 hộ đã được hỗ trợ là m giếng nước sinh hoạt với mức 2 triệu đồng/hộ. Gần 13 tỷ đồng từ tổng kinh phí 17 tỷ đồng của Chương trình 134 đã được chi để xây dựng 19 công trình nước sinh hoạt tập trung.

Nhử đó, 11/14 xã miửn núi Hà  Nội, tương đương với 80% số xã đã có công trình nước sinh hoạt tập trung phục vụ nhân dân và  một số công sở công cộng.

2008 cũng là  năm cuối thực hiện Chương trình 134. Ban Dân tộc TP Hà  Nội dự kiến năm 2009 sẽ đử xuất UBND TP đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu cho đồng bà o dân tộc thiểu số trên địa bà n theo báo cáo quy hoạch hạ tầng 10 xã miửn núi giai đoạn 2005-2010 đã được UBND tỉnh Hà  Tây (cũ) phê duyệt và  4 xã trước thuộc Lương Sơn, Hòa Bình.    

Ha noi moi
code
Gửi

Tags

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang