Thứ bảy, ngày 23 tháng 1 , 2021

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Hà Nội quyết tâm tổ chức thành công, trọn vẹn, thực chất cuộc bầu cử

NHN“Ủy ban Bầu cử các cấp Thành phố phải xây dựng ngay một biểu đồ theo từng mốc sự kiện, chi tiết tới từng ngày từng giờ và treo trực tiếp tại Văn phòng mọi đơn vị bầu cử, đôn đốc thực hiện đúng - điều này phải được chỉ đạo đồng bộ thống nhất trong toàn Thành phố. Nếu chỉ 1 ngày, 1 đơn vị chậm là sẽ bị dồn toa” - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đặc biệt lưu ý.

 Chiều 23/1, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐB Quốc hội TP Hà Nội Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử ĐB Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 TP nhấn mạnh: Để triển khai công tác rất quan trọng này, từ rất sớm, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chỉ thị số 35-CT/TU ngày 10/9/2020; Chủ tịch UBND TP ban hành Chỉ thị về lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức triển khai cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn TP. Ban Thường vụ Thành ủy cũng thành lập Ban Chỉ đạo (BCĐ) của TP do Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐB Quốc hội TP trực tiếp làm Trưởng BCĐ, tất cả đồng chí trong Thường trực Thành ủy làm Phó Trưởng BCĐ, với hơn 30 thành viên. Ngày 14/1/2021, Chủ tịch UBND TP ban hành quyết định thành lập Ủy ban Bầu cử TP, do Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn làm Chủ tịch; Phó Bí thư Thành ủy-Chủ tịch UBND TP, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và một số đồng chí làm Phó Chủ tịch theo quy định của Luật... “Hiện các công việc chuẩn bị cho ngày bầu cử đang cần rất khẩn trương về thời gian. Sau Hội nghị trực tuyến này, Thường trực, Thường vụ Thành ủy sẽ họp ngay để tiếp tục bàn bạc, lãnh đạo, chỉ đạo nhất là về cơ cấu, số lượng nhân sự”- Bí thư Thành ủy nêu rõ.

 
Theo Bí thư Thành ủy, năm 2021 là năm đầu tiên của nhiệm kỳ, có 2 sự kiện đặc biệt quan trọng là Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và bầu cử ĐB Quốc hội khóa XV và ĐB HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong phạm vi toàn quốc. Trung ương đã xác định cuộc bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị năm 2021, là đợt vận động sinh hoạt chính trị sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân, để lựa chọn bầu được những ĐB ưu tú xứng đáng đại diện cho Nhân dân cả nước tại cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất và HĐND các cấp là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương trong nhiệm kỳ 2021-2026. Chỉ khác các nhiệm kỳ trước, Hà Nội sẽ không tiến hành hành bầu ĐB HĐND ở các phường của các quận và thị xã Sơn Tây, vì TP sẽ triển khai thực hiện Nghị quyết 97 của Quốc hội về thí điểm mô hình chính quyền đô thị; còn lại không khác gì các cuộc bầu cử trước đây.
“Với vị thế của Thủ đô, về quy mô dự kiến, Hà Nội cùng TP Hồ Chí Minh có số ĐB Quốc hội và ĐB HĐND đông nhất trong khóa này, nên thành công của cuộc bầu cử này tại Hà Nội không chỉ là yếu tố quyết định đến việc tổ chức thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII cùng các nhiệm vụ KT-XH, QP-AN trên địa bàn, mà còn đóng góp trực tiếp đến thành công chung của cuộc bầu cử này trên phạm vi toàn quốc” - Bí thư Thành ủy lưu ý.
Từ đó, Bí thư Thành ủy đề nghị, để tổ chức tốt cuộc bầu cử, các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội nghiên cứu kỹ quy định pháp luật về bầu cử, các hướng dẫn của T.Ư và TP, nhất là những đồng chí chưa từng tham gia tổ chức cuộc bầu cử nào, hoặc trước đây có những quy định nhưng hiện được bổ sung. Cụ thể, cần khẩn trương thành lập BCĐ bầu cử của cấp ủy và Ủy ban Bầu cử các cấp; xây dựng kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, đảm bảo được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, thết kiện và thực sự là ngày hội của toàn dân. Cùng đó, suốt quá trình chuẩn bị bầu cử các đồng chí cần tiếp tục nghiên cứu các quy định pháp luật, hướng dẫn của T.Ư và TP; trao đổi thảo luận và thống nhất cao các nội dung công việc trong kế hoạch triển khai công tác bầu cử của Ủy ban Bầu cử TP.
“Ủy ban Bầu cử các cấp TP phải xây dựng ngay một biểu đồ theo từng mốc sự kiện, chi tiết tới từng ngày từng giờ và treo trực tiếp tại Văn phòng đơn vị bầu cử, đôn đốc thực hiện đúng - điều này phải được chỉ đạo đồng bộ thống nhất trong toàn TP. Nếu chậm 1 ngày là không được, bởi khâu trước quyết định cho khâu sau, không thể trong 30 quận/huyện của TP hay trong mỗi quận chỉ có 1 đơn vị hành chính chậm và tất cả các đơn vị khác phải chờ. Nếu 1 đơn vị chậm là dồn toa” - Bí thư Thành ủy đặc biệt lưu ý.
Bí thư Thành ủy cũng đề nghị, Thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ và các tổ chức phụ trách công tác bầu cử các cấp thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, đúng tiến độ các khâu, các bước trong quy trình hiệp thương, phân bổ người ứng cử công tác vận động bầu cử đảm bảo các điều kiện để mọi công dân thực hiện quyền ứng cử, bầu cử theo đúng quy định.
Thành ủy sẽ thành lập các đoàn công tác, mỗi đoàn do 1 Ủy viên Thường vụ phụ trách và có các đồng chí trong BCĐ và Ủy ban Bầu cử TP để tổ chức, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra công tác bầu cử theo phân công. Thường vụ Thành ủy, Trưởng đoàn công tác không chỉ chịu trách nhiệm đến việc thành công của tổ chức bầu cử ở cấp quận huyện do mình phụ trách mà còn chịu trách nhiệm tới tận xã, thị trấn, thôn, tổ dân phố. Tương tự, các cấp quận, huyện cũng cần nghiên cứu có cách làm như vậy. Cùng đó, đề nghị TP chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử, trên cơ sở đó động viên mọi cử tri tự giác, tích cực tham gia quá trình triển khai bầu cử. Đồng thời, tăng cường nắm bắt tình hình Nhân dân, dư luận xã hội và kịp thời có biện pháp ngăn ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả bầu cử. Các cấp ủy Đảng cần tập trung lãnh đạo tốt công tác nhân sự, đảm bảo phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ - là nguyên tắc rất quan trọng. Đồng thời, cần gắn kết quả nhân sự của Đại hội Đảng bộ các cấp và quy hoạch sử dụng cán bộ với công tác nhân sự ĐB Quốc hội và HĐND; giới thiệu những người có đủ tiêu chuẩn phẩm chất, năng lực được Nhân dân tín nhiệm để bầu làm ĐB Quốc hội và ĐB HĐND các cấp.
 

 

“Thường vụ Thành ủy sẽ hoàn tất kiện toàn công tác nhân sự, phân công Thành ủy viên, kiện toàn các sở, ngành, quận huyện cơ bản xong trong thời gian tiến hành hiệp thương lần thứ nhất. Đặc biệt, kiên quyết không hiệp thương giới thiệu ứng cử ĐB Quốc hội và ĐB HĐND các cấp những người không xứng đáng, không đủ tiêu chuẩn, nhất là những người suy thoái về phẩm chất đạo đức, tham nhũng, chạy chức chạy quyền, kiêu ngạo, quan liêu, bảo thủ, có biểu hiện cơ hội chính trị, có hành vi gây mất đoàn kết… và không được Nhân dân tín nhiệm” - Bí thư Thành ủy nhấn mạnh. Từ đó, giao UBND TP chỉ đạo Công an TP và Bộ Tư lệnh Thủ đô xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án đảm bảo ANCT-TTATXH trên địa bàn Thủ đô suốt thời gian triển khai cuộc bầu cử, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt; chỉ đạo ngành y tế làm nòng cốt cùng tất cả tổ chức trong hệ thống chính trị và toàn thể Nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống đại dịch Covid-19; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất, phương tiện và có phương án ứng phó xử lý kịp thời khi có tình huống dịch bệnh xảy ra; chỉ đạo bố trí kinh phí kịp thời phục vụ các họat động bầu cử đảm bảo tiết kiệm, tránh lãng phí, phô trương, hình thức.
Theo Bí thư Thành ủy, cùng với triển khai thực hiện công tác bầu cử, TP cũng triển khai thực hiện Nghị quyết 97 của Quốc hội về thí điểm mô hình chính quyền đô thị, theo đó không tổ chức HĐND tại 175 phường của các quận và thị xã Sơn Tây. Đặc biệt, Bí thư Thành ủy nêu rõ, song song nhiệm vụ tổ chức triển khai cuộc bầu cử và tổ chức thực hiện thí điểm mô hình chính quyền đô thị, công tác phòng chống dịch Covid-19, các cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân Thủ đô cần tích cực, quyết liệt triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH, xây dựng và triển khai các chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Trước mắt cần tập trung chăm lo thật tốt cho các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn; phục vụ các điều kiện tốt nhất cho Nhân dân đón Tết Tân Sửu 2021 vui tươi, an toàn.
“Chúng ta đã tổ chức rất thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVII một cách thực chất, trọn vẹn, để lại nhiều dấu ấn, cũng phải nỗ lực tổ chức thành công, trọn vẹn, thực chất và cũng để lại nhiều dấu ấn trong thực hiện cuộc bầu cử lần này. Chúng ta phải quyết tâm như vậy, cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc để thực hiện được mục tiêu này”- Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ nhấn mạnh.
KTĐT
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang