Thứ ba, ngày 26 tháng 5 , 2020

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Xây dựng Gia Lâm sớm trở thành quận của Thủ đô

NHNSáng 26/5, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gia Lâm lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc. Với chủ đề “Đoàn kết, trí tuệ, dân chủ và kỷ cương”, Đại hội có sự tham dự của 219 đại biểu đại diện cho gần 11.000 đảng viên thuộc 51 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ huyện. Đây là đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở đầu tiên và cũng là một trong ba đại hội điểm của Đảng bộ TP Hà Nội.

 
Tới dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Vương Đình Huệ; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn; đại biểu một số cơ quan trung ương; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; đại diện Thường trực HĐND, UBND TP; bí thư cấp ủy các đảng bộ trực thuộc Thành ủy; đại diện các cơ quan, đơn vị trực thuộc TP.
Hoàn thành tốt các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội
Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI trình bày Báo cáo chính trị tại đại hội, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt cho biết, 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXI, Đảng bộ huyện Gia Lâm đã đạt kết quả quan trọng, toàn diện; hoàn thành 20/20 chỉ tiêu. Trong đó, giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu thuộc huyện quản lý tăng bình quân hằng năm 11,03%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trung bình đạt 2.772 tỷ đồng/năm, vượt 67% so với kế hoạch.
Gia Lâm được công nhận là huyện đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2018. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 dự kiến đạt 62,5 triệu đồng/người/năm, gấp 1,88 lần so với năm 2015. Đến nay, huyện Gia Lâm không còn hộ nghèo. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật khung được tập trung đầu tư đồng bộ, từng bước hiện đại, cơ bản hoàn thành các tiêu chí đô thị.
Với những kết quả nổi bật, huyện được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ 3 năm liên tiếp (2017, 2018 và 2019). Đảng bộ huyện vinh dự là đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 5 năm (2015-2019), được Ban Thường vụ Thành ủy tặng Bằng khen…
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nổi bật nêu trên, Huyện cũng còn một số tồn tại, hạn chế như: Tăng trưởng kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, chuyển dịch cơ cấu các ngành kinh tế còn chậm. Chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu dân cư chưa tương thích với chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội... còn chưa theo kịp yêu cầu phát triển và còn bất cập, hạn chế.
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Gia Lâm quyết tâm thực hiện mục tiêu: “Phát huy truyền thống cách mạng và anh hùng; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tiếp tục mở rộng dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân; phấn đấu đến năm 2025, huyện Gia Lâm trở thành quận, định hướng đến năm 2030 là đô thị có kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại”.
Dự thảo Báo cáo chính trị nêu 6 định hướng phát triển, 4 nhóm chỉ tiêu và 8 nhóm nhiệm vụ - giải pháp chủ yếu. Với quyết tâm trở thành quận vào năm 2025, huyện Gia Lâm sẽ tạo đột phá về kết cấu hạ tầng khung và xây dựng nếp sống văn minh đô thị, môi trường xanh - sạch - đẹp; đồng thời tập trung xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên đủ phẩm chất đạo đức, năng lực và bản lĩnh hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao...
Cơ hội và thách thức
Phát biểu chỉ đạo đại hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ và Nhân dân huyện Gia Lâm đã đạt được trong 5 năm qua. Cơ bản tán thành với các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, những giải pháp chủ yếu cùng với các chương trình và 2 khâu đột phá đã đề ra trong Báo cáo chính trị trình đại hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, bổ sung, hoàn thiện, làm rõ thêm một số vấn đề để thống nhất thực hiện.
Theo đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Đảng bộ huyện Gia Lâm chú trọng triển khai thực hiện tốt Đề án “Đầu tư xây dựng huyện Gia Lâm thành quận đến năm 2025”; coi đây là thời cơ và cơ hội thuận lợi để thúc đẩy sự phát triển toàn diện của huyện trong 5 năm tới. Trong đó, công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch phải đi trước một bước để hình thành quận mới hiện đại, thông minh, xanh, phát triển hài hòa, bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường.
Huyện phải tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, cơ cấu dân cư theo hướng dịch vụ - công nghiệp, xây dựng; huy động các nguồn vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục và các thiết chế văn hóa thiết yếu... Từng công trình, dự án đều phải xuất phát từ lợi ích của Nhân dân và mang lại lợi ích cho Nhân dân.
Bí thư Thành ủy Hà Nội đặc biệt lưu ý, quá trình phát triển đô thị phải gắn với quá trình phát triển kinh tế đô thị và gắn bó hài hòa hữu cơ với phát triển nông thôn, cơ cấu lại kinh tế nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn. Tất cả để tránh tình trạng phát triển đô thị còn nặng về bề ngoài, nhà cao tầng rất nhiều, khang trang, nhưng thu nhập đầu người vẫn rất thấp.
Để thực hiện được mục tiêu đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ nêu rõ, huyện phải chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp gắn với xây dựng chính quyền đô thị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ để chính quyền thực sự là của nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.
Đặc biệt, huyện Gia Lâm phải tiếp tục xây dựng Đảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh; kiên trì, kiên quyết thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề cao trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, công chức, đảng viên, nhất là người đứng đầu; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đảng viên; tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân.
Bí thư Thành ủy tin tưởng, Đại hội Đảng bộ huyện Gia Lâm sẽ được tổ chức mẫu mực và thành công tốt đẹp, thực sự là đại hội điểm của TP, tạo tiền đề đưa huyện phát triển toàn diện, mạnh mẽ, sớm trở thành quận giàu đẹp, văn minh và hiện đại; xứng đáng với bề dày văn hóa, lịch sử vẻ vang và huyện anh hùng của Thủ đô Anh hùng.

Với tinh thần “Đoàn kết - Trí tuệ - Dân chủ - Kỷ cương”, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Gia Lâm có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 - 2025; đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP Hà Nội và Đại hội lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Gia Lâm khóa XXII và đoàn đại biểu đi dự Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ TP.

kinhtedothi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang