Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 , 2019

Bộ VHTT & DL cho ý kiến thẩm định dự án tu bổ, tôn tạo 4 di tích trên địa bàn TP. Hà Nội

NHNBộ VHTT & DL cho ý kiến thẩm định dự án tu bổ, tôn tạo 4 di tích trên địa bàn TP. Hà Nội

 Bộ VHTT&DL đã có các văn bản số 1058, 1059, 1060, 1187/BVHTTDL-DSVH gửi UBND Thành phố Hà Nội, về việc thẩm định dự án tu bổ, tôn tạo 4 di tích trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, tại văn bản số 1058/BVHTTDL-DSVH, Bộ VHTT&DL thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích miếu Thuận Tốn (miếu Cầu Vương), xã Đa Tốn, huyện Gia Lâm, bao gồm các hạng mục: tu bổ miếu Cầu Vương; tôn tạo nhà Mẫu bản thổ, Nghi môn, bình phong, am hóa sớ, nhà phụ trợ (thủ từ - bếp - vệ sinh), kè ao và hạ tầng kỹ thuật.

Tại văn bản số 1059/BVHTTDL-DSVH, Bộ VHTT&DL thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Ninh Giang, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, bao gồm các hạng mục: tu bổ Đại đình (Tiền tế, Hậu cung), Phương đình; tôn tạo biển giới thiệu di tích và hạ tầng kỹ thuật.

Tại văn bản số 1060/BVHTTDL-DSVH, Bộ VHTT&DL thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Phù Đổng, xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, bao gồm các hạng mục: tu bổ, tôn tạo đền Thượng (cải tạo một phần trụ sở UBND xã thành khu phụ trợ, phá dỡ công trình xây dựng mới không phù hợp để tôn tạo nhà ông Hiệu, sân vườn, tường rào và hạ tầng kỹ thuật); chùa Kiến Sơ (tu sửa hoành, rui, ngói, bờ nóc bờ chảy của Tam bảo và nhà Động, kè ao); đền Mẫu (mở rộng đường vào, xây dựng nhà phụ trợ, cải tạo nhà vệ sinh hiện có, kè hồ, tôn tạo cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ); miếu Ban (xây dựng khu phụ trợ, bổ sung tường rào).

Tại văn bản số 1187/BVHTTDL-DSVH, Bộ VHTT&DL thỏa thuận Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Đan Thầm, xã Mỹ Hưng, huyện Thanh Oai, hạng mục: tu bổ và cải tạo hạ tầng kỹ thuật (cấp điện, chống mối) Đại đình.

Bộ VHTT&DL cũng lưu ý chủ đầu tư về một số hạng mục được tu bổ, tôn tạo tại các di tích đồng thời đề nghị UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện các bước tiếp theo theo quy định hiện hành.
PV
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang