Thứ năm, ngày 18 tháng 7 , 2019

Cán bộ, phóng viên báo chí Hà Nội học tập Nghị quyết Trung ương 10 (khóa XII)

NHNNgày 18-7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị cán bộ, phóng viên báo chí thành phố học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII).

Cán bộ, phóng viên báo chí Hà Nội học tập Nghị quyết Trung ương 10 (khóa XII)
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, gần 400 học viên đã nghe đồng chí Nguyễn Quán Phú, báo cáo viên Ban Tuyên giáo Trung ương thông tin về các nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), diễn ra tại Hà Nội từ ngày 16-5-2019 đến ngày 18-5-2019, gồm: Đề cương Báo cáo chính trị; Đề cương Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 (bổ sung, phát triển); Đề cương Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Đề cương Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng…

Đồng chí Nguyễn Quán Phú nhấn mạnh, Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021 là sự kiện chính trị có ý nghĩa trọng đại của đất nước. Trong bối cảnh hiện có một số cán bộ, đảng viên còn chưa nêu cao tinh thần trách nhiệm, chưa gương mẫu giữ gìn phẩm chất, đạo đức lối sống dẫn đến vi phạm kỷ luật Ðảng, pháp luật của Nhà nước, thì vấn đề nhân sự càng được coi trọng trong công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần XIII của Đảng. Thông qua Đại hội Đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết toàn dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Sau hội nghị, các cán bộ, phóng viên tham gia lớp học sẽ viết bài thu hoạch về kiến thức tiếp thu được, liên hệ với thực tiễn của cá nhân trong thực hiện các nhiệm vụ được phân công để có những giải pháp, đề xuất, đóng góp nhiều hơn vào các nhiệm vụ chung của tập thể và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Hanoimoi
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang