Thứ bảy, ngày 8 tháng 12 , 2018

Chi trả chế độ BHXH, BHYT, BHTN đã đạt 94,62% kế hoạch cả năm

NHNTheo báo cáo của BHXH Việt Nam, tính đến hết tháng 11, số chi BHXH, BHYT, BHTN toàn Ngành là 278.550 tỷ đồng, đạt 94,62% kế hoạch cả năm.

BHXH Việt Nam cho biết, hiện số người tham gia BHXH bắt buộc là 14,31 triệu người; BHXH tự nguyện là 253 nghìn người; bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 12,24 triệu người; bảo hiểm y tế (BHYT) là 82,38 triệu người, đạt tỷ lệ bao phủ 87,72% dân số.

Hết tháng 11/2018 toàn Ngành thu 294.221 tỷ đồng, đạt 89,2% kế hoạch cả năm; trong đó: thu BHXH là 201.262 tỷ đồng, thu BHTN là 14.297 tỷ đồng, thu BHYT là 78.660 tỷ đồng.

Chi trả chế độ BHXH, BHYT, BHTN đã đạt 94,62% kế hoạch cả năm

Ảnh minh họa, nguồn IT

Về gỉải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN, trong tháng 11, toàn Ngành đã giải quyết 10.717 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; 68.016 người hưởng trợ cấp 1 lần; 896.101 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Lũy kế 11 tháng đầu năm đã giải quyết 112.782 hồ sơ hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng; giải quyết 743.418 người hưởng trợ cấp 1 lần; 9.042.477 lượt người hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe.

Tháng 11, cả nước có khoảng 14,59 triệu lượt người khám chữa bệnh (KCB) BHYT; lũy kế 11 tháng đầu năm có 161,143 triệu lượt người KCB BHYT.

Cũng trong tháng 11, ngành BHXH đã phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giải quyết cho 62.087 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 2.966 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề. Lũy kế 11 tháng đầu năm, giải quyết cho 710.380 người hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, 35.032 người hưởng kinh phí hỗ trợ học nghề.

Liên quan đến chi trả chế độ BHXH, BHYT, BHTN, đến hết tháng 11/2018, số chi BHXH, BHYT, BHTN toàn Ngành là 278.550 tỷ đồng, đạt 94,62% kế hoạch cả năm; trong đó: chi BHXH từ nguồn Ngân sách 41.562 tỷ đồng, chi BHXH từ Quỹ BHXH 139.729 tỷ đồng, chi Quỹ BHTN 8.277 tỷ đồng và ước chi KCB BHYT 88.781 tỷ đồng.

Nguyễn Chung
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang