Thứ bảy, ngày 13 tháng 1 , 2018

Chương trình môn học phổ thông: Những thông tin mới nhất

NHNDự thảo chương trình các môn học phổ thông mới đang được Ban Phát triển chương trình (Bộ GD-ĐT) gấp rút hoàn thiện để giới thiệu với công chúng vào tháng 1-2018. Dưới đây giới thiệu những nội dung cơ bản.

 
Chương trình môn học phổ thông: Những thông tin mới nhất

 


Chương trình môn học là văn bản xác định vị trí, vai trò môn học trong thực hiện mục tiêu GDPT, mục tiêu và yêu cầu cần đạt, nội dung giáo dục cốt lõi của môn học mỗi lớp hoặc cấp học đối với tất cả học sinh trên phạm vi toàn quốc, định hướng kế hoạch dạy học môn học ở mỗi lớp và mỗi cấp học, phương pháp và hình thức tổ chức giáo dục, đánh giá kết quả giáo dục của môn học.
Vnn
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang