Thứ sáu, ngày 8 tháng 1 , 2021

Có được thỏa thuận về giá đất bồi thường không?

NHNBố mẹ tôi ở quê có 700m2 đất ruộng được UBND xã thành lập hội đồng bồi thường và áp giá đền bù thu hồi đất để bàn giao cho chủ đầu tư là Quỹ tín dụng nhân dân liên xã theo áp giá của UBND tỉnh. Vậy trong trường hợp này, bố mẹ tôi có được thỏa thuận giá không? Nguyễn Văn Nam, huyện Hoài Đức, Hà Nội.

 Trả lời:
Do bạn không nói rõ, đất bố mẹ bạn thuộc dự án đầu tư gì nên có thể xảy ra 2 trường hợp:

 

Trường hợp 1: Đất thuộc dự án do Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng: Thực hiện các dự án quan trọng quốc gia do Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư mà phải thu hồi đất; Thực hiện các dự án do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận, quyết định đầu tư mà phải thu hồi đất; Thực hiện các dự án do HĐND cấp tỉnh chấp thuận mà phải thu hồi.

 

DN không có quyền thu hồi đất, chỉ có UBND cấp tỉnh hoặc UBND cấp huyện mới có thẩm quyền thu hồi đất. Giá đất bồi thường được tính theo giá của loại đất thu hồi do UBND cấp tỉnh ban hành. Bên cạnh đó, nếu đất được Nhà nước thu hồi vì mục đích quốc phòng, an ninh theo Điều 61 Luật Đất đai cũng sẽ được đền bù theo giá đất của UBND cấp tỉnh.

 

Trường hợp 2: Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp: Chủ đầu tư tự phải thực hiện và chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí đền bù, GPMB theo giá thỏa thuận cho người sử dụng đất.

 

Như vậy, nếu 700m2 đất ruộng của bố mẹ bạn thuộc trường hợp chủ đầu tư nhận chuyển nhượng để thực hiện dự án thì sẽ được thỏa thuận giá đền bù.

 

Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Kết Nối, Hà Nội
KTĐT
Tags
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang