Thứ ba, ngày 4 tháng 12 , 2018

Công khai, dân chủ, minh bạch trong quy hoạch cán bộ

NHNChiều 3-12, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành Tổ chức Xây dựng Đảng.

 Tới dự và chủ trì hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính đề nghị trong tháng 12-2018 hoàn thành việc Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược với tinh thần công khai, minh bạch, bình đẳng, dân chủ, khách quan, chống tiêu cực, đặc biệt là chống “chạy” quy hoạch.

Công khai, dân chủ, minh bạch trong quy hoạch cán bộ

 

Đồng chí Phạm Minh Chính phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Xây dựng Đảng

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả công tác 11 tháng qua, phân tích nguyên nhân, hạn chế và xác định nhiệm vụ trọng tâm tháng 12. Trong đó, đáng chú ý là tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thực hiện có kết quả các nghị quyết, kết luận tại các Hội nghị Trung ương 6, 7 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị, bảo đảm hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tổ chức sơ kết mô hình cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội cấp huyện…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính cho rằng, nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong tháng 12 là tiếp tục tham mưu với cấp ủy triển khai có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII; Nghị quyết số 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị khóa XI về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Ban Tổ chức Trung ương sẽ tập trung hoàn chỉnh các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong đó đáng chú ý là đề án về “Kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền”. Đồng chí Phạm Minh Chính cũng đề nghị, các bộ, ngành địa phương phải hoàn thành Quy hoạch cán bộ cấp chiến lược theo đúng thời hạn đã định, trên tinh thần bảo đảm quy trình khách quan, chọn đúng người, tránh sai sót.

Đồng chí Phạm Minh Chính cũng yêu cầu, tập trung phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương. Khẩn trương thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
TTXVN
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang