Thứ tư, ngày 9 tháng 12 , 2020

Công ty CP đầu tư và cung ứng nhân lực Năm Châu tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại Nhật Bản

NHNCông ty CP đầu tư và cung ứng nhân lực Năm Châu có địa chỉ Văn phòng giao dịch: Tầng 8, tòa nhà Hội LHPN Hà Nội , số 7 Tôn Thất Thuyết, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội (Website: namchauims.com) thông báo tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại Nhật Bản.

Công ty CP đầu tư và cung ứng nhân lực Năm Châu tuyển lao động đi làm việc có thời hạn tại Nhật Bản

Công ty CP đu tư và cung ng nhân lc Năm Châu (NAM CHAU IMS) là doanh nghip được B lao đng TB & XH cp phép Hot đng dch v đưa người lao đng Vit Nam đi làm vic có thi hn ti nước ngoài theo Giy phép s 1192/LĐTBXH-GP cp ngày 23/04/2020.

Căn c vào hp đng vi đi tác nước ngoài, NAM CHAU IMS cn tuyn lao đng đi làm vic ti Nht Bn như sau.

1. Thông tin chung

1.1. Phm vi tuyn chn: Toàn quc

1.2. Các ngành tuyn chn: đóng gói sn phm, cơm hp , cơ khí sn xut chế to và xây dng.

1.3. Ch tiêu tuyn chn: 200 người ( 150 nam, n cho ngành đóng gói cơm hp ).

1.4. Thi gian tiếp nhn h sơ và cách thc np h sơ:

+ Đăng ký trc tiếp thông qua Web ca Công ty, hoc đến Văn phòng Công ty: Tòa nhà Hi liên hip Ph N TP Hà Ni s 7 Tôn Tht Thuyết, P . Dch Vng Hu, Cu Giy , Hà Ni

1.5. Thi gian thc tp ti Nht Bn: t 3 – 5 năm

1.6. Thi gian t chc thi tuyn: d kiến tháng 1, 2,3 và 4,5/2021 (kế hoch thi tuyn s được t chc theo yêu cu ca đi tác Nht Bn, liên tc thi tuyn).

2. Điu kin đăng ký d tuyn

- Nam, N gii, t 18 đến 30 tui (sinh trong khong thi gian t năm 1991 đến năm 2000).

- Tt nghip Trung hc ph thông hoc tương đương tr lên;

- Chiu cao t 1m60 tr lên, cân nng phù hp vi chiu cao;

- Không xăm mình (k c hình xăm đã xóa); không b d tt; không có so nh hưởng đến kh năng vn đng; th lc 2 mt không đeo kính đt t 7/10 tr lên, không b nhược th, ri lon sc giác;

- Có đ sc khe đ đi làm vic nước ngoài; Có đo đc tt, ý thc k lut tt, không có tin án;

- Chưa tng tham gia các chương trình đào to thc tp sinh ca Nht Bn;

- Chưa tng cư trú và làm vic bt hp pháp ti nước ngoài.

- Người lao đng thi trượt được đăng ký thi li vào các đt thi tuyn sau nếu có nguyn vng.

-Thi gian đào to: đào to tiếng Nht và bi dưỡng kiến thc cn thiết trước khi xut cnh t 6 - 8 tháng ti Cơ s đào to ca Công ty Hà Ni.

3. Chi phí xut cnh .

- Phí xut cnh khong 84 triu đng (tương đương 3.600 USD theo quy đnh ca B Lao Đng)

- Người lao đng t chi phí tin làm h sơ cá nhân, ăn , khám sc khe, tin hc sau khi trúng tuyn.

4. Quyn li khi tham gia chương trình

- Mc lương: Hưởng mc lương theo hp đng trong khong t 25 đến 35 triu đng/tháng (chưa bao gm tin làm thêm ngoài gi).

- Sau khi hoàn thành chương trình thc tp, v nước đúng thi hn người lao đng s được Công ty h tr ly được khon tin bo him hưu trí (khong 80 triu đng sau 3 năm thc tp).

- Công ty NĂM CHÂU IMS s h tr người lao đng tìm kiếm vic làm sau khi hoàn thành chương trình v nước (nếu có nhu cu)

Công ty h tr th tc vay vn ngân hàng cho lao đng có nhu cu.

Đ không b mt chi phí đi Nht cao bn hãy liên h trc tiếp vi Công ty chúng tôi.

>> Mi thông tin xin liên h:

CÔNG TY C PHN ĐU TƯ VÀ CUNG NG NHÂN LC NĂM CHÂU

Tòa Liên hip Ph n Hà Ni, s 7, tng 8 Đường Tôn Tht Thuyết, P. Dch Vng Hu, Q.Cu Giy, Hà Ni.

ĐT: 0981 057 683 , 0981 628 599 , 0967 620 068

PV
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang