Thứ sáu, ngày 31 tháng 7 , 2020

Hà Nội:

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sóc Sơn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp

NHNTrong hai ngày 29 và 30 tháng 7 năm 2020, huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sóc Sơn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, với mục tiêu xác định: Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phát triển toàn diện kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, tạo tiền đề quan trọng để đến năm 2030, Sóc Sơn trở thành vùng phát triển, đô thị vệ tinh của Thủ đô.

Sáng ngày 30/7 tới dự Đại hội có Phó Bí thư Thành uỷ Đào Đức Toàn; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sóc Sơn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025
Hình ảnh đoàn chủ tịch bầu cử tại Đại hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Huyện ủy huyện Sóc Sơn Phạm Xuân Phương (khóa XI) cho biết, Đại hội có nhiệm vụ tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Sóc Sơn nhiệm kỳ 2015-2020; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025; đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII của Đảng bộ thành phố Hà Nội và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sóc Sơn khóa XII và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu lần thứ XVII của Đảng bộ Thành Phố Hà Nội. 

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sóc Sơn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025
Đồng chí Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn Phạm Xuân Phương báo cáo kết quả nhiệm kỳ (2015 - 2020) vừa qua 

Đồng chí Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn Phạm Xuân Phương cũng khẳng định, Đại hội sẽ phát huy tinh thần dân chủ, trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành thắng lợi các nội dung, chương trình, mục tiêu đề ra.

Trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sóc Sơn Phạm Quang Thanh cho biết, với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, kỷ cương và trách nhiệm”, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sóc Sơn lần thứ XII xác định: Tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; phát triển toàn diện kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng; tạo những tiền đề quan trọng để đến năm 2030, Sóc Sơn trở thành vùng phát triển, đô thị vệ tinh của Thủ đô.

 Trong Nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức song cả hệ thống chính trị từ cấp huyện đến cơ sở đã nỗ lực và đạt được nhiều kết quả tích cực:

Cụ thể, trong lĩnh vực kinh tế, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 9,64%/năm (vượt mục tiêu kế hoạch 5 năm). Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 0,7%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, phù hợp với định hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa (nông nghiệp chỉ còn chiếm 8,71%, trong khi công nghiệp chiếm 52,96% và dịch vụ là 38,33%). Thu ngân sách hàng năm đều đạt và vượt mức theo đúng chỉ tiêu mà Thành phố giao cho.

Trong đó, tỷ trọng ngành dịch vụ tăng trưởng mạnh, giảm tỷ trọng công nghiệp, nông nghiệp. Bên cạnh đó, huyện đã thực hiện các chính sách khuyến khích về đầu tư, khởi nghiệp của Đảng và Nhà nước, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện có bước phát triển. Thu chi ngân sách hàng năm đều đạt và vượt dự toán Thành phố giao.

Quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển đô thị, tài nguyên và môi trường, giải phóng mặt bằng tiếp tục được huyện quan tâm chỉ đạo và có những chuyển biến tích cực cụ thể: “Huyện đã chủ động thu hút đầu tư, tập trung nguồn lực xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại. Đặc biệt, Đảng bộ huyện Sóc Sơn đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc; phát huy tối đa các nguồn lực vật chất, tinh thần trong Nhân dân, hoàn thành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng huyện Đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020 này.

Khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố, tăng cường. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội huyện có nhiều đổi mới, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện. Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị thường xuyên được quan tâm; phương thức lãnh đạo tiếp tục được đổi mới theo hướng chủ động, sáng tạo, sâu sát, vừa toàn diện, vừa có trọng tâm, trọng điểm. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được triển khai thiết thực gắn với các phong trào thi đua yêu nước.

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sóc Sơn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Khối đại đoàn kết toàn dân, ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị- xã hội huyện Sóc Sơn 

Công tác văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục có nhiều tiến bộ. Huyện đã có những biện pháp cụ thể, thiết thực trong thực hiện mục tiêu giải quyết các vấn đề xã hội, gắn tăng trưởng kinh tế với cải thiện và nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của Nhân dân. Các đối tượng chính sách được quan tâm chăm lo chu đáo, kịp thời, công khai, minh bạch. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện được giữ vững.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ huyện Sóc Sơn đề ra 18 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ trọng tâm và 2 khâu đột phá: Tập trung mọi nguồn lực, chủ động thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo hướng đồng bộ, hiện đại và đẩy mạnh cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Đảng bộ huyện Sóc Sơn cũng đã thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII. Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; củng cố kiện toàn hệ thống chính trị theo Nghị quyết số 18 của Trung ương và Đề án số 21-ĐA/TU của Thành ủy Hà Nội. Nâng cao năng lực sức chiến đấu và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Huyện phấn đấu kinh tế phát triển nhanh, bền vững theo hướng dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động; quy hoạch và đầu tư hệ thống hạ tầng hoàn thiện, đồng bộ, hiện đại; môi trường bền vững, văn hóa, xã hội phát triển; nguồn nhân lực có chất lượng cao; an sinh xã hội được bảo đảm, tạo tiền đề quan trọng để xây dựng huyện Sóc Sơn đến năm 2030 trở thành vùng phát triển, đô thị vệ tinh của Thủ đô.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn biểu dương những thành tựu, kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Sóc Sơn đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trên cơ sở những nguyên nhân của một số hạn chế, yếu kém đã được phân tích, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đề nghị Đảng bộ huyện Sóc Sơn tiếp tục nghiên cứu, thảo luận làm rõ thêm, nhất là các nguyên nhân chủ quan để lựa chọn đúng các giải pháp hữu hiệu, quyết tâm khắc phục khó khăn trong thời gian tới.  

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sóc Sơn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Bên cạnh đó, trong nhiệm kỳ 2020-2025, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đề nghị Đảng bộ huyện tận dụng và phát huy các nguồn lực sẵn có; thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo tăng trưởng nhanh, bền vững, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng “Dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp”.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, trọng tâm là đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế, lấp đầy các cụm công nghiệp - làng nghề, phát triển công nghiệp phụ trợ. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp; đẩy mạnh thực hiện chương trình quốc gia “Mỗi xã một sản phẩm OCOP”.

Tuyên truyền, vận động, làm tốt công tác xã hội hoá trong xây dựng nông thôn mới; quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn. Tiếp tục nâng cao các tiêu chí, phấn đấu xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Về thương mại, dịch vụ, cần phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ; đẩy mạnh xã hội hoá và khuyến khích các loại hình dịch vụ chất lượng cao, khai thác các lợi thế về vị trí địa lý, giá trị văn hóa đặc sắc của địa phương để phát triển mạnh dịch vụ.

Đặc biệt cần đẩy mạnh, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; hoàn thành xây dựng và thực hiện đồng bộ có hiệu quả quy hoạch phát triển huyện và các quy hoạch xây dựng được duyệt. Tập trung huy động tối đa mọi nguồn lực tạo bước đột phá về đầu tư đồng bộ kết cấu hạ tầng, nhất là giao thông và hạ tầng kỹ thuật khung làm cơ sở tiền đề để xây dựng đô thị vệ tinh Sóc Sơn.

Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng, tài nguyên môi trường, giải phóng mặt bằng, đặc biệt là hoàn thành giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm nằm trên địa bàn huyện. Phối hợp tốt với các sở, ngành Thành phố sớm rà soát hoàn thiện quy hoạch đất Rừng Sóc Sơn và quy hoạch các xã Nông thôn mới có sự chồng lấn quy hoạch rừng. Tập trung giải quyết dứt điểm kiến nghị của các hộ dân liên quan đến Bãi rác Nam Sơn, theo kết luận chỉ đạo của Thành ủy và UBND Thành Phố Hà Nội, không để phát sinh thành điểm nóng, gây mất an ninh trật tự xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Phó Bí thư Thành uỷ cũng đề nghị Đảng bộ huyện Sóc Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiếp tục quan tâm, chăm lo phát triển toàn diện văn hóa, xã hội. Thực hiện tốt việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, vừa tập trung phát triển các giá trị văn hoá đặc trưng của Thủ đô Hà Nội, đặc biệt là khai thác mọi nguồn lực, tạo chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng văn hóa và con người phát triển toàn diện, xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch.

Ngoài ra, tiếp tục giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân vững mạnh. Thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát, siết chặt kỷ cương, kỷ luật Đảng, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng và các biểu hiện tiêu cực trong xã hội.

Đồng chí Phạm Xuân Phương đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, giao nhiệm vụ cho đồng chí Tân Bí thư Phạm Quang Thanh và BCH Đảng bộ huyện Sóc Sơn khóa XII, khẳng định sẽ có giải pháp thực hiện tốt chương trình hành động để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ mới (2020 – 2025).

Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sóc Sơn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025
Hình ảnh 41 đồng chí trong BCH khóa mới ra mắt tại Đại hội

Sau hai ngày làm việc ( 29 - 30/7) với phương trâm" Đổi mới - Đoàn kết - Kỷ cương - Trách nhiệm" Đại hội đã bầu ra được Ban chấp hành Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Sóc Sơn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 41 đồng chí. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Sóc Sơn khóa XII đã bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy; bầu các chức danh: Bí thư Huyện ủy, Phó Bí thư Huyện ủy; Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Phạm Quang Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Sóc Sơn khóa XI được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã bầu 12 đại biểu chính thức và 1 Đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đảng bộ Thành Phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Như Anh
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang