Thứ tư, ngày 20 tháng 5 , 2020

Hà Nội:

Đại hội Đảng bộ cơ quan Dân Đảng huyện Sóc Sơn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

NHNTrong hai ngày 18 và 19/5 , Đảng bộ Cơ quan Dân Đảng trực thuộc Đảng bộ huyện Sóc Sơn đã tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, 5 năm qua Đảng bộ cơ quan Dân Đảng đã chỉ đạo các chi bộ cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình, đề án cụ thể trên mỗi lĩnh vực được phân công; phối hợp chặt chẽ với chính quyền, lãnh đạo đảng viên thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp Huyện ủy, MTTQ, các đoàn thể chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của huyện. Cùng với đó cán bộ, đảng viên Đảng bộ Cơ quan Dân Đảng luôn đoàn kết, chủ động, nỗ lực vượt qua khó khăn, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI, kết quả các chỉ tiêu cơ bản đề ra đều đạt và vượt.

Cùng với đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và công tác nội bộ của cơ quan, đơn vị được quan tâm, chăm lo, từng bước đổi mới, đi vào chiều sâu nhất là trong việc quán triệt, sơ kết, tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng. Trong nhiệm kỳ Đảng bộ đã kết nạp 15 quần chúng ưu tú vào Đảng, vượt 50% nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XI đề ra. Với chức năng nhiệm vụ cụ thể, các chi bộ trực thuộc đã tổ chức triển khai nhiều giải pháp thực hiện Nghị quyết Đại hội, gắn với nhiệm vụ trọng tâm của huyện. Chi bộ Ban Tuyên giáo đã lãnh đạo đơn vị thực hiện tốt chức năng,  nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần giữ vững ổn định tư tưởng và lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Chi bộ Ban Tổ chức đã lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tham mưu cho Huyện uỷ và trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn các chi, đảng bộ làm tốt công tác tổ chức, cán bộ; quản lý tốt hồ sơ cán bộ, quản lý và cập nhật hồ sơ đảng viên trên cơ sở dữ liệu số. Tham mưu cho cấp uỷ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình 01 và Đề án số 02 của Huyện ủy về công tác cán bộ; làm tốt công tác tham mưu cho cấp uỷ củng cố tổ chức Đảng trên địa bàn huyện; tăng cường nắm bắt tình hình thực tế tại cơ sở, chủ động tham mưu đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, quản lý, giáo dục đảng viên; tham mưu cho cấp ủy thực hiện nghiêm túc chế độ kiểm điểm, đánh giá chất lượng, phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên hàng năm. Công tác cán bộ được thực hiện đồng bộ, dân chủ, công khai trên tất cả các khâu. Kết quả 5 năm qua, chi bộ đã tham mưu cho cấp ủy mở 385 lớp đào tạo, bồi dưỡng  về chuyên môn nghiệp vụ cho 4.650 lượt cán bộ, đảng viên; tham mưu thực hiện tốt Nghị quyết 39-NQ/TW gắn với Nghị quyết Trung ương 6,7 (khóa XII), sắp xếp 17 đơn vị hành chính sự nghiệp xuống còn 9 đơn vị. Tinh giản 17 cán bộ viên chức, giải quyết nghỉ chế độ cho 33 cán bộ, góp phần tinh gọn bộ máy, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ. Với nhiều giải pháp đồng bộ của cấp ủy Đảng các cấp, nhiều năm liền Đảng bộ cơ quan Dân Đảng được công nhận Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, chất lượng tổ chức Đảng, đảng viên, các đoàn thể chính trị được Đảng bộ Huyện đánh giá cao.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, tập trung dân chủ, đoàn kết Đại hội đã hoàn thành nội dung chương trình Đại hội đề ra, bầu 10 đại biểu vào BCH nhiệm kỳ 2020-2025 và các chức danh Bí thư, phó Bí thư, chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cơ quan Dân Đảng và đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên theo đúng quy định. Đồng chí Phạm Quang Thanh được bầu làm Bí thư Đảng ủy Đảng bộ cơ quan Dân Đảng.

Một số hình ảnh tại Đại hội lần này:

ĐẢNG BỘ CƠ QUAN DÂN ĐẢNG HUYỆN SÓC SƠN ĐẠI HỘI LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2020-2025

Đồng chí Phạm Xuân Phương - Bí Thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

ĐẢNG BỘ CƠ QUAN DÂN ĐẢNG HUYỆN SÓC SƠN ĐẠI HỘI LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2020-2025

Đồng chí Phạm Quang Thanh - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu tại Đại hội

ĐẢNG BỘ CƠ QUAN DÂN ĐẢNG HUYỆN SÓC SƠN ĐẠI HỘI LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2020-2025

Đồng chí Nguyễn Nam Hà - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy phát biểu tại Đại hội

ĐẢNG BỘ CƠ QUAN DÂN ĐẢNG HUYỆN SÓC SƠN ĐẠI HỘI LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2020-2025

Đồng chí Vi Thị Bình An - Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy phát biểu tại đại hội
ĐẢNG BỘ CƠ QUAN DÂN ĐẢNG HUYỆN SÓC SƠN ĐẠI HỘI LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2020-2025

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành

ĐẢNG BỘ CƠ QUAN DÂN ĐẢNG HUYỆN SÓC SƠN ĐẠI HỘI LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2020-2025

Đại biểu biểu quyết

 

Như Anh/ Ngô Khiêm
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang