Thứ năm, ngày 18 tháng 4 , 2019

Hà Nội:

Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Quốc Oai: Chủ động đảm bảo an toàn PCCC

NHNTuy địa bàn phụ trách rộng, điều kiện còn nhiều khó khăn, nhiều khu công nghiệp, nhưng tập thể cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Quốc Oai luôn đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao thông qua các hoạt động tuyên truyền tích cực trên địa bàn.

 Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Quốc Oai: Chủ động đảm bảo an toàn PCCC

Đội Cảnh sát PCCC & CNCH với chức năng và nhiệm vụ công tác đảm bảo an toàn PCCC, CNCH trên địa bàn quản lý tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Ban chỉ huy Công an huyện Quốc Oai nói chung và đồng chí Đặng Trung Kiên, Trung tá – Phó trưởng Công an huyện Quốc Oai nói riêng; UBND  huyện Quốc Oai đã có chuyển biến rõ rệt. Tuy nhiên vẫn còn nhiều tồn tại, khó khăn, bất cập. Bên cạnh đó, các yếu tố khách quan về khí hậu, con người nên nguy cơ gây cháy nổ, tai nạn, sự cố yêu cầu cứu nạn, cứu hộ vẫn tiềm ẩn phức tạp, diễn biến khó lường.

Nhận thức sâu sắc nhiệm vụ được giao, tập thể Chi ủy, Ban Chỉ huy Đội Cảnh sát PCCC và CNCH huyện Quốc Oai luôn đoàn kết, thống nhất, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, chủ động triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ về PCCC & CNCH, trong đó trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo kế hoạch số: 52/KH-UBND ngày 20 tháng 2 năm 2019 của UBND huyện Quốc Oai, hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC, chú trọng công tác xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC ở từng địa bàn, cơ sở. Trong thời gian qua, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH huyện Quốc Oai thường xuyên tập trung công tác tuyên truyền, tăng cường với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Nội dung tuyên truyền tiếp tục có nhiều đổi mới, thiết thực hơn, tập trung vào các chuyên đề chuyên sâu, cảnh báo,... và hướng dẫn người dân cách thức xử lý, thoát nạn khi có sự cố cháy, nổ xảy ra. 

 Thực hiện kế hoạch số 224/KH-UBND, ngày 10/12/2018 của UBND TP. Hà Nội về việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn thành phố; UBND huyện Quốc Oai ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến phát luật và kiến thức PCCC & CNCH trên địa bàn huyện Quốc Oai: tuyên truyền thường xuyên hàng tháng hàng quý cơ sở trường học, cơ sở sản xuất có điều kiện, phát loa, băng rôn, khẩu hiệu… Dự kiến sẽ tuyên truyền kiến thức pháp luật trực tiếp về mở các lớp: như lớp cộng đồng 100 người, dân phòng 315 người, Mặt trận tổ quốc 250 người, đoàn thanh niên 250 người, cán bộ giáo viên 200 người, phụ nữ 200 người, người đứng đầu cơ sở 327 người…. 

Ban Chỉ huy và CBCS Đội Cảnh sát PCCC và CNCH huyện Quốc Oai quyết tâm ra sức phấn đấu, thi đua, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. 
Nguyễn Thanh- Tùng Nguyễn
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang