Thứ năm, ngày 20 tháng 5 , 2010

Аua nhau "né" thi tốt nghiệp tiếng Anh

Аua nhau "né" thi tốt nghiệp tiếng Anh

NHN(NHN) Kử³ thi tốt nghiệp THPT năm 2010 tới, Bộ GD-АT cho phép một số đối tượng học sinh (HS) được chọn thi môn vật lý thay môn ngoại ngữ. Vận dụng hướng dẫn nà y, nhiửu nơi triển khai đến 50% HS thi môn thay thế. Аây là  điửu mà  trước nay chưa từng diễn ra.

Học sinh lớp 12 tỉnh Bình Phước đặt câu hửi vử thi tốt nghiệp và  tuyển sinh năm 2010 trong chương trình tư vấn do Tuổi Trẻ tổ chức. Hầu hết các trường THPT của tỉnh nà y đửu có học sinh thi môn thay thế trong kử³ thi tốt nghiệp năm nay - Ảnh: Từ Duy (Tuổi Trẻ)
Học sinh lớp 12 tỉnh Bình Phước đặt câu hửi vử thi tốt nghiệp và  tuyển sinh năm 2010 trong chương trình tư vấn do Tuổi Trẻ tổ chức. Hầu hết các trường THPT của tỉnh nà y đửu có học sinh thi môn thay thế trong kử³ thi tốt nghiệp năm nay - Ảnh: Từ Duy (Tuổi Trẻ).

Chủ trương cho một số đối tượng HS được thi môn vật lý thay thế môn ngoại ngữ của Bộ GD-АT năm nay được nhiửu tỉnh nhìn nhận là  một chủ trương mở rộng sự lựa chọn cho HS, cho các cơ sở. Bộ có quy định những điửu kiện được thi môn thay thế, trong đó cho phép HS các trường có cơ sở vật chất thiếu, khả năng tiếp thu ngoại ngữ yếu kém... được thi môn thay thế. Bộ cũng tạo điửu kiện cho sở quyết định, lựa chọn chuyện nà y và  chỉ cần báo cáo bộ.

Аón nhận hướng dẫn mới nà y, nhiửu nơi khấp khởi hi vọng có thêm nhiửu HS được nhận bằng tốt nghiệp THPT, tỉ lệ tốt nghiệp của tỉnh sẽ tăng lên. Bởi thực tế ở hầu hết các tỉnh thà nh, tỉ lệ HS đạt điểm trung bình trở lên ở môn vật lý thường cao hơn môn tiếng Anh 20-30%.

Bử Anh chọn lý

à”ng Trần Hoà ng Nhi, giám đốc Sở GD-АT Аồng Tháp, cho biết: "Toà n tỉnh có 690 HS chọn thi môn vật lý thay môn tiếng Anh. Con số nà y chiếm gần 50% tổng số học sinh thuộc năm trường: THPT Giồng Thị Аam, THPT Tân Thà nh (huyện Tân Hồng), THPT Аỗ Công Tường (TP Cao Lãnh), THPT Kiến Văn (huyện Cao Lãnh) và  THPT Nguyễn Trãi (huyện Lấp Vò). Аây là  những trường THPT vùng sâu, vùng biên giới và  ba trường nguyên là  trường bán công, khó khăn vử cơ sở vật chất cũng như khả năng tiếp thu ngoại ngữ của học sinh kém so với các trường khác.

Аược biết, tỉ lệ tốt nghiệp THPT năm 2009 của Аồng Tháp là  64%. Tuy nhiên, tỉ lệ điểm trung bình trở lên ở môn tiếng Anh chỉ đạt 38%, ở mức thấp so với khu vực và  cả nước.

Tại An Giang, năm nay có gần 20 trường THPT ở các huyện biên giới và  các trường có HS dân tộc thiểu số đưa ra chủ trương cho HS thi môn vật lý thay thế tiếng Anh. Tỉ lệ HS thi môn vật lý ở các trường nà y, theo ông Nguyễn Thanh Bình, giám đốc Sở GD-АT An Giang, có trường đạt 70%, có trường 50%, tập trung ở các trường dân tộc Khmer, Chăm, Hoa, những nơi học tiếng Anh không liên tục, một số nơi thiếu giáo viên.

Trong khi đó, ở tỉnh Bình Phước, nơi có tỉ lệ tốt nghiệp THPT năm 2009 gần 84% nhưng chỉ có 32% HS có bà i thi tiếng Anh đạt 5 điểm trở lên, hầu hết các trường THPT đửu có HS thi môn thay thế. Trong đó, ở nhiửu trường con số nà y lên đến hơn phân nử­a HS.

Trường chuyên cũng thay thế!

Giám đốc một sở GD-АT nhận định: Quy định HS được chọn môn thi thay thế còn chung chung, có thể hiểu và  vận dụng nhiửu kiểu khác nhau. Thà nh ra sự vận dụng hướng dẫn của bộ mỗi nơi mỗi khác tùy quan điểm từng địa phương. Có nơi vận dụng thoáng đến mức cho cả HS trường chuyên của tỉnh cũng được thi môn thay thế.

Thậm chí có nơi cho HS thi môn thay thế với lý do trường chưa có phòng lab (tức không đủ cơ sở vật chất) - vị giám đốc trên dẫn chứng.

Ngược lại, cũng có nhiửu địa phương, tuy tỉ lệ tốt nghiệp trong nhóm thấp nhất cả nước, điửu kiện xã hội khó khăn, trình độ và  môi trường dạy và  học ngoại ngữ hạn chế nhưng vẫn kiên quyết tổ chức thi ngoại ngữ (chủ yếu là  tiếng Anh) cho 100% học sinh. Аiển hình như Trà  Vinh, một tỉnh vùng sâu với gần 1/5 dân số là  người dân tộc thiểu số, nhưng không có HS nà o thi môn vật lý thay thế (ngoại trừ hệ giáo dục thường xuyên).

à”ng Trần Ngọc Minh, trưởng phòng khảo thí và  kiểm định chất lượng giáo dục Sở GD-АT Trà  Vinh, nói: Tỉ lệ đạt điểm trung bình môn tiếng Anh năm trước như vậy là  quá thấp so với cả nước. Chúng tôi chấp nhận cái yếu trước mắt và  tìm cách nâng chất lượng giảng dạy môn tiếng Anh. Chuyển đổi môn thi có thể đạt cái lợi trước mắt nhưng lâu dà i, việc nà y sẽ ảnh hưởng đến tâm lý giáo viên tiếng Anh, tâm lý học tập không nghiêm túc. Chuyển đổi dễ dà ng quá ảnh hưởng đến cả dạy và  học tiếng Anh sau nà y.

Giám đốc một sở GD-АT khác cho biết: "Nếu chỉ vì chạy theo thà nh tích mà  đua nhau chuyển sang môn thi thay thế để nâng tỉ lệ tốt nghiệp thì môn thi bắt buộc sẽ chẳng còn ý nghĩa gì. Vử lâu dà i, cách là m nà y sẽ khiến mặt bằng dạy và  học ngoại ngữ khó có thể cải thiện".

Tuổi trẻ
Tags
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang