Thứ tư, ngày 16 tháng 10 , 2019

Giá thịt lợn tăng kỷ lục, khả năng nhập khẩu để bình ổn thị trường

NHNTrước tình hình giá thịt lợn liên tục tăng cao, Phó thủ tướng Vương Đình Huệ cho biết có thể tính tới phương án nhập khẩu để bình ổn giá.