Thứ năm, ngày 25 tháng 10 , 2018

Giám sát thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại Ninh Bình

NHNNgày 24/10, Hội đồng Quản lý BHXH Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại UBND tỉnh Ninh Bình. Cùng tham gia đoàn giám sát còn có Văn phòng Hội đồng Quản lý, đại diện một số Vụ thuộc Bộ Y tế.

 Về phía tỉnh Ninh Bình, làm việc với Đoàn giám sát có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tống Quang Thìn, lãnh đạo các BHXH tỉnh, Sở Tài chính, Y tế, LĐ-TB&XH, Công an tỉnh, Liên đoàn Lao động, Giám đốc các BV tuyến tỉnh,...

Giám sát thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại Ninh Bình

Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo BHXH tỉnh Ninh Bình cho biết: Sau khi triển khai Nghị quyết số 21-NQ/TƯ ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”, công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH tại tỉnh Ninh Bình được quan tâm đẩy mạnh, đã tác động mạnh mẽ đến nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các tổ chức, tạo sự hiểu biết sâu rộng cho người lao động về quyền lợi và nghĩa vụ tham gia BHXH.

Công tác tham mưu, chỉ đạo được tỉnh Ninh Bình triển khai, thực hiện tốt. Ngoài chính sách quy định chung thực hiện trong cả nước, tỉnh Ninh Bình là một trong những tỉnh đi đầu trong việc trích ngân sách địa phương hỗ trợ mức đóng BHYT cho một số nhóm đối tượng như: Dành 30% kinh phí đóng cho đối tượng người cận nghèo; 100% kinh phí cho người cao tuổi từ 75 đến dưới 80 tuổi; 20% kinh phí cho học sinh, sinh viên và người làm nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình và 100% mức đóng cho người nhiễm HIV/AIDS có hộ khẩu tại tỉnh.

Tính đến ngày 30/9/2018, số người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là 861.671 người, tăng 23.906 người so với cùng kỳ năm 2017, đạt 99,7% so với dự toán giao năm 2018. Trong đó, tham gia BHXH bắt buộc 111.564 người, đạt 100,28% dự toán giao; tham gia BHXH tự nguyện 3.200 người, đạt 80,2% dự toán giao, tỷ lệ đạt cao thứ 2 so với toàn quốc; tham gia BH thất nghiệp là 99.725 người, đạt 97,3% dự toán giao. Tham gia BHYT, có 858.471 người, đạt 99,8% dự toán giao, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 89,1% (dân số 963.298 người), vượt 6,6% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao theo Quyết định số 1167/QĐ-TTg là 82,5%.

Về công tác thu, tính đến hết tháng 9/2018, số tiền thu BHXH, BHYT, BH thất nghiệp là 1.640 tỷ đồng, tăng 232 tỷ đồng (16,5%) so với cùng kỳ năm 2017, đạt 74,4% so với dự toán giao. Tổng số tiền nợ đọng BHXH, BHYT, BH  thất  nghiệp đến hết tháng 9 là 151,7 tỷ đồng, chiếm 6,8% kế hoạch thu. Công tác giải quyết chế độ BHXH và quản lý, chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng được thực hiện kịp thời, đầy đủ, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn...

BHXH Ninh Bình đã tổ chức các đoàn thanh kiểm tra chuyên ngành về đóng nộp BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tại 102 đơn vị sử dụng lao động năm 2016, 145 đơn vị sử dụng năm 2017 và 9 tháng đầu năm 2018 thanh kiểm tra 107 đơn vị); phối hợp các ngành liên quan tổ chức thanh tra chuyên ngành tại 77 đơn vị SDLĐ. Tuy nhiên, tổng số nợ BHXH, BHYT tại Ninh Bình có xu hướng tăng, nhất là số nợ của các DN. Cụ thể, nếu năm 2016, toàn tỉnh có 642 DN (18.373 lao động) nợ BHXH với số tiền 67,9 tỉ đồng; năm 2017 đã tăng lên 674 DN (21.021 lao động) với 70,4 tỉ đồng thì đến hết tháng 9/2018 số DN nợ BHXH đã tăng đến 1.099 đơn vị (47.929 lao động) và số tiền nợ là 136,5 tỷ đồng (trong đó, khối DNNN nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp nợ 18,5 tỉ đồng; DN FDI nợ 23,3 tỉ đồng và DN NQD nợ 94,7 tỉ đồng). Đáng chú ý, trong 9 tháng đầu năm 2018, Ninh Bình có 510/1.099 DN nợ BHXH từ 3 tháng trở lên và 109 DN nợ khó thu (đơn vị giải thể, mất tích, phá sản…) với gần 15 tỉ đồng.

Năm 2018, Chính phủ giao dự toán chi KCB BHYT cho Ninh Bình trên 991 tỉ đồng, trong đó chi KCB ban đầu tại tỉnh trên 719,6 tỉ đồng, chi đa tuyến đi ngoại tỉnh trên 271,4 tỉ đồng. Tuy nhiên, tổng chi KCB BHYT 9 tháng đầu năm 2018 là 646,7 tỉ đồng (trong đó chi KCB ban đầu tại tỉnh trên 595,5 tỉ đồng bằng 82,76% dự toán; chi đa tuyến đi ngoại tỉnh trên 219,5 tỉ đồng, bằng 80,86% dự toán). Trong 9 tháng đầu năm 2018, Ninh Bình có 13/28 đơn vị vượt quỹ KCB BHYT với tổng số tiền là 164,2 tỉ đồng; có 7/35 đơn vị vượt trần đa tuyến đến với tổng số tiền gần 3,7 tỉ đồng.

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn giám sát nêu ý kiến, trao đổi, tập trung làm rõ một số nội dung như: Nguyên nhân dẫn đến tình trạng bội chi quỹ KCB BHYT; tình hình nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT; việc thực hiện giao Quỹ KCB BHYT cho các đơn vị; vấn đề thông tuyến y tế tuyến huyện với các chi phí đa tuyến đi; việc phát triển BHYT hộ gia đình; công tác phối hợp giữa các sở, ngành, cơ quan liên quan trong triển khai thực hiện các chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh...

Giám sát thực hiện chính sách BHXH, BHYT tại Ninh Bình

Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn nhận định, BHXH, BHYT là chính sách xã hội quan trọng và là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, với gần 14 triệu người tham gia BHXH, trên 3 triệu người đang hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH, trên 84 triệu người đã và đang thụ hưởng tính ưu việt của chính sách BHYT trong KCB... đã khẳng định đây là chính sách ảnh hưởng sâu rộng đến đông đảo tầng lớp nhân dân. Những năm qua, hệ thống chính trị đã thành công triển khai chính sách an sinh xã hội nói chung, trong đó có chính sách BHXH, BHYT nói riêng. Đặc biệt, mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT; quỹ BHXH, BHYT được quản lý tập trung thống nhất, tăng trưởng bền vững... đảm bảo quyền lợi nhân dân, hướng tới hài lòng DN, cơ sở KCB. Tuy nhiên, chính sách BHXH, BHYT cũng được thường xuyên được sửa đổi, bổ sung để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Thứ trưởng Bộ Y tế Phạm Lê Tuấn ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh Ninh Bình trong việc triển khai thực hiện các chính sách BHXH, BHYT. Ngành Y tế và BHXH đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong việc chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo quyền lợi cho người KCB BHYT.

Đối với tình trạng bội chi quỹ KCB BHYT trên địa bàn, Thứ trưởng Phạm Lê Tuấn nhấn mạnh, việc triển khai chính sách này không chỉ là trách nhiệm của riêng ngành BHXH, mà còn là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Do vậy, đòi hỏi các cấp, các ngành trên địa bàn phải giám sát chặt chẽ, nhằm đánh giá đúng mức, nhân rộng những giải pháp trong thực hiện chính sách cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế, nhất là đề ra chiến lược lâu dài để thực hiện hiệu quả. Do vậy, Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị tỉnh tiếp tục giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT, cân đối kinh phí ngân sách để hỗ trợ đóng BHYT cho người nghèo. Ngành Y tế tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm và chất lượng KCB; đẩy mạnh cải cách TTHC tại các cơ sở y tế. Các ngành chức năng cần phối hợp chặt chẽ hơn nữa, làm tốt công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng quỹ KCB BHYT và quỹ BHXH. Đồng thời, đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các chính sách, thủ tục, quy trình tham gia BHYT cho người dân, chế độ, chính sách BHXH tới người lao động, đơn vị sử dụng lao động trong các tổ chức, DN…

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình Tống Quang Thìn cho biết: Tỉnh Ninh Bình luôn quan tâm và đã có nhiều chủ trương hỗ trợ người dân tham gia BHXH, BHYT. Hai Ngành Y tế và BHXH tỉnh đã phối hợp rất tốt trong việc thực hiện các chính sách này, góp phần quan trọng đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn. Tuy nhiên, trước tình hình số nợ BHXH, BHYT còn cao, UBND tỉnh sẽ kiên quyết và có biện pháp giảm số nợ xuống mức thấp.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cũng tiếp thu các ý kiến đóng góp từ Đoàn giám sát và khẳng định, trong thời gian tới, tỉnh Ninh Bình sẽ tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đạt được các chỉ tiêu đề ra. Trong đó, sẽ chú trọng đẩy mạnh phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, trong đó có BHXH tự nguyện; tích cực ứng dụng CNTT trong KCB; tăng cường công tác quản lý nhà nước về thu hồi nợ BHXH, BHYT... góp phần nâng cao tỉ lệ người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn.

Cùng ngày, Đoàn giám sát đã làm việc về tình hình KCB BHYT, quản lý và sử dụng quỹ BHYT tại BVĐK tỉnh Ninh Bình và BV Quân y 5.

Theo BHXH Việt Nam
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang