Thứ sáu, ngày 15 tháng 3 , 2019

Giáo dục Thủ đô đặt mục tiêu giữ vững vị trí dẫn đầu

NHNSở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TƯ ngày 15-1-2019 của Bộ Chính trị về "Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế".

 
Giáo dục Thủ đô đặt mục tiêu giữ vững vị trí dẫn đầu
Giáo dục Hà Nội đặt mục tiêu giữ vững vị thế dẫn đầu. (Nguồn Internet)

Mục tiêu của ngành Giáo dục Thủ đô là xây dựng, phát triển hệ thống giáo dục mầm non và phổ thông cả về quy mô, chất lượng, giữ vững vị trí dẫn đầu cả nước, góp phần nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước. 

Kế hoạch được xây dựng theo ba giai đoạn: Từ nay tới năm 2025; từ năm 2026 đến năm 2035; từ năm 2036 đến năm 2045. 

Trong giai đoạn đầu, Hà Nội tập trung đầu tư, huy động các nguồn lực nhằm phát triển mạng lưới trường học, đáp ứng nhu cầu học tập của con em nhân dân Thủ đô. Theo kế hoạch, từ nay đến năm 2025, Hà Nội phấn đấu xây dựng ở mỗi xã, phường, thị trấn, khu đô thị ít nhất một trường mầm non, một trường tiểu học, một trường trung học cơ sở công lập; tỷ lệ học sinh trung học cơ sở học 2 buổi/ngày chiếm trên 50%; sĩ số học sinh trung bình/lớp đạt 35 học sinh/lớp (ở cấp tiểu học) và từ 40 đến 45 học sinh/lớp (ở cấp trung học cơ sở); huy động từ 25% đến 30% số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học trung cấp chuyên nghiệp... 

Ở giai đoạn 3 của kế hoạch (từ năm 2036 đến năm 2045), Hà Nội phấn đấu nâng tỷ lệ học sinh trung học cơ sở học 2 buổi/ngày lên 100%; sĩ số học sinh trung bình/lớp giảm so với giai đoạn trước, trong đó cấp tiểu học có từ 30 đến 32 học sinh/lớp; cấp trung học cơ sở có từ 35 đến 40 học sinh/lớp; tỷ lệ trường công lập được công nhận đạt chuẩn quốc gia đạt 100% ở tất cả các cấp học, bao gồm mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; tỷ lệ huy động học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học trung cấp chuyên nghiệp đạt từ 30% đến 35%. 

Kế hoạch đặt ra 5 giải pháp trọng tâm, trong đó có việc triển khai hai bản quy hoạch phát triển hệ thống giáo dục và quy hoạch mạng lưới trường học; củng cố các trường sư phạm; đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, không bạo lực cho tất cả học sinh... 
HNM
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang