Chủ nhật, ngày 12 tháng 9 , 2021

Giới thiệu bài thơ: Hết thời vận ta sẽ hóa đi

NHNNguyễn Văn Long hiện là Phó Giám đốc thường trực Trung tâm Truyền thông, Trường đại học Kinh doanh & Công nghệ Hà Nội. Thơ anh thường cảm tác theo thể lục bát/thất ngôn tứ tuyệt, với âm điệu gần gũi, chất chứa sự hoài niệm về những tình cảm xưa cũ...