Thứ hai, ngày 16 tháng 3 , 2009

Hà  Nội: Nhiửu dòng sông ...chử chết

Hà  Nội: Nhiửu dòng sông ...chử chết

NHN(NHN) Không chỉ đến khi cá trên sông Nhuệ chết hà ng loạt chúng ta mới giật mình vử mức đô ô nhiễm của các con sông trên địa bà n Hà  Nôi. Mà  trước đó đã có rất nhiửu cảnh báo, nhận định cũng như biện pháp để cứu các dòng sông. Nhưng dường như trách nhiệm bảo vệ các dòng sông được phó mặc cho các cơ quan chức năng và  những người dân sống hai bên bử ...

Sông nà o cũng ô nhiễm

Trên địa bà n Hà  Nội, các con sông Tô Lịch, sông Lừ, sông Sét, sông Kim Ngưu, sông Nhuệ và  nhiửu kênh rạch đảm nhận việc tiêu thoát 500 nghìn m3 nước thải cho khu vực nội thà nh. Tuy nhiên, nguồn nước các con sông nà y đửu ô nhiễm nghiêm trọng.

Theo số liệu quan trắc của Công ty Thoát nước Hà  Nội, hà m lượng các chất hữu cơ trên hệ thống thoát nước ở mức cao, chỉ tiêu amoni (NH4) tại các sông cao gấp 12 - 59 lần tiêu chuẩn cho phép (TCVN 5942- 1995), BOD5 (nhu cầu oxy sinh hóa) từ 35-220 mg/l, COD (Chỉ tiêu ô-xy hóa học) từ 52-306 mg/l, vượt gấp 1,5 đến 9 lần mức cho phép và  chỉ tiêu Coliform cao hơn hà ng nghìn lần.

Аoạn ô nhiễm nặng nhất của sông Tô Lịch là  khúc dọc đường Láng xuống Ngã Tư Sở. Hà ng ngà y đoạn sông nà y vẫn phải hứng chịu một khối lượng lớn nước thải của rất nhiửu các nhà  máy, xí nghiệp, các chợ  và  những hộ dân quanh đó đổ ra.

Rác từ sinh hoạt cũng là  nguyên nhân là m ô nhiễm các dòng sông

Sông Sét cũng chịu chung số phận và  đoạn ô nhiễm nhất là  chảy qua phường Bách Khoa, Trương Аịnh. Hơn thế, lòng sông Sét đang có nguy cơ biến mất vì một số người dân thiếu ý thức sống vô tư xả rác xuống lòng sông.

Hiện dòng sông ở Hà  Nội ngà y một chết dần, do phải gồng mình để vận chuyển nguồn nước thải, rác thải cho các khu công nghiệp, nhà  máy, bệnh viện, nhà  hà ng và  từ chính các hộ dân...

à”ng Vũ Hồng Khanh - Phó Chủ tịch UBND thà nh phố Hà  Nội  cho biết: Hiện nay, Hà  Nội có nhiửu cụm công nghiệp, là ng nghử (9 khu, cụm công nghiệp cũ, 10 khu công nghiệp tập trung mới, 25 cụm công nghiệp vừa và  nhử và  1270 là ng nghử) vẫn đang sử­ dụng công nghệ cũ, lạc hậu, không áp dụng đầy đủ các biện pháp giảm thiểu khí thải. Nguồn nước thải từ các khu công nghiệp (khoảng 100 nghìn m3 ngà y đêm), là ng nghử, khu dân cư đửu không được xử­ lý theo đúng quy định, và  chưa đạt tiêu chuẩn, trước khi xả  ra sông, hồ, là  nguyên nhân dẫn đến tình trạng nguồn ô nhiễm như hiện nay.

Thà nh phố sẽ là m hết sức mình

Hiện thà nh phố Hà  Nội có 4 trạm xử­ lý nước thải đang hoạt động, với tổng công suất khoảng 50 nghìn m3/ngà y đêm. Trong đó, trạm Trúc Bạch và  Kim Liên (tổng công suất 6 nghìn m3/ngà y đêm) thuộc Dự án Thoát nước Hà  Nội giai đoạn 1. Nhà  máy xử­ lý nước thải Bắc Thăng Long  -Vân Trì (thuộc Dự án phát triển hạ tầng đô thị Bắc Thăng Long-Vân Trì) với công suất hơn 4 nghìn m3/ngà y đêm ...

Người dân thiếu ý thức là m cho các dòng sông chết dần

 Bên cạnh các công trình đang có, thà nh phố cũng đang tiến hà nh triển khai dự án xây dựng Nhà  máy nước Yên Sở, với công xuất thiết kế 200 nghìn m3 tại phường Yên Sở, quận Hoà ng Mai. Và  mới đây nhất (Ngà y 3/3/2009), CHLB Аức và  Tổng công ty Thoát nước Hà  Nội, bắt đầu triển khai dự án quản lý bửn vững nước thải tại quận Long Biên. Dự án nà y, đặt mục tiêu nghiên cứu hiện trạng thoát nước của quận Long Biên, đử xuất mô hình thoát nước và  xử­ lý nước thải trên cơ sở tính toán, phù hợp với quy hoạch của quận, phát triển hệ thống thoát nước, xử­ lý nước thải bửn vững gồm mạng lưới, hệ thống các trạm bơm, các cơ sở xử­ lý các nguồn nước thải công nghiệp. Dự kiến hoà n thà nh và o tháng 12/2010.

Như vậy, lượng nước thải xử­ lý của các trạm mới chỉ đạt gần 1/5 so với tổng lượng nước thải ra trong toà n thà nh phố. Trong đó, lượng nước thải được xử­ lý, đạt tiêu chuẩn môi trường mới chỉ đạt khoảng 6%,  quá nhử so với nhu cầu thực tế.  

Theo ý kiến của nhiửu chuyên gia, để giải quyết tốt vấn đử ô nhiễm nước thải trên các sông của Hà  Nội, phải xử­ lý triệt để từ gốc, có nghĩa là  xử­ lý ô nhiễm từ các nhà  máy xí nghiệp, cụm công nghiệp, là ng nghử... bằng việc quy định bắt buộc và  chế tà i hợp lý từ khi mới triển khai xây dựng, chứ không nên "chạy"  theo ô nhiễm để xử­ lý. 

Nhiửu nhà  máy chưa có hệ thống xử­ lý nước thải

Còn theo ý kiến chỉ đạo của ông Phạm Khôi Nguyên - Bộ trưởng Bộ TNMT trong buổi là m việc với UBND thà nh phố Hà  Nội: Аể giải quyết triệt để vấn đử nước thải, Hà  Nội cần tập trung xử­ lý các nhà  máy gây ô nhiễm trước, sau đó mới đến khu dân cư. Bộ TNMT sẽ là m hết sức, để hỗ trợ Hà  Nội cải thiện chất lượng nước mặt, kể cả vấn đử kinh phí.

"Chủ trương và  kế hoạch của thà nh phố trong vấn đử xử­ lý nước thải đô thị và  ô nhiễm không khí, là  sẽ "là m hết sức mình" và  chỉ đạo quyết liệt vử quy hoạch. Аồng thời, xử­ lý là  xây dựng và  tổ chức lại. Thà nh phố sẽ cố gắng quy hoạch những nơi quá ô nhiễm và  nghĩ tới cả việc chuyển nghử cho người dân.  Аối với vấn đử nước thải, thà nh phố sẽ thử­ nghiệm một số phương án xử­ lý, giảm thiểu ô nhiễm ở một số hồ trên địa bà n và  sẽ xong trước tháng 6/2009" - ông  Khanh cho biết.

Tuy nhiên, cũng theo nhiửu chuyên gia, ngay cả khi đã xử­ lý được tất cả cơ sở công nghiệp lớn và  bệnh viện, nguy cơ ô nhiễm nước mặt tại Hà  Nội vẫn cao, bởi thà nh phố còn hà ng trăm cơ sở sản xuất nhử, tiểu thủ công nghiệp như nhuộm, sản xuất nhựa, hóa chất, luyện kim,v.v... nằm xen kẽ trong khu dân cư. Ngoà i ra, ý thức người dân còn kém, tình trạng xả rác thải, chất thải rắn bừa bãi và o hệ thống thoát nước vẫn phổ biến,  đây cũng là  vấn đử cần  giải quyết.

Trong khi đợi các cấp ngà nh tìm ra những phương pháp hữu hiệu, thì ngà y ngà y các dòng sông vẫn phải gồng mình chở ô nhiễm. Nếu không sớm có biện pháp trợ lực cho các dòng sông thì e rằng thời gian tới sẽ còn nhiửu vụ bỗng dưng...cá chết  và  hơn thế sức khoẻ của người dân sẽ bị ảnh hưởng.

Quang SÆ¡n
code
Gửi

Tags

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang