Thứ bảy, ngày 25 tháng 1 , 2020

Hà Nội bước sang năm 2020 với quyết tâm mới, tầm cao mới!

NHNNăm 2019 qua đi bên cạnh thuận lợi đan xen với những khó khăn, nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn. GDP tăng trưởng 7,02%, bình quân thu nhập đầu người đạt gần 2.800 USD, xuất khẩu đạt 517 tỷ USD, lạm phát 2,79%.

 Hà Nội bước sang năm 2020 với quyết tâm mới, tầm cao mới!
Nhật Tân - Cửa ngõ Thủ đô. Ảnh: Nguyễn Hoàng Hiếu
Năm 2019 qua đi bên cạnh thuận lợi đan xen với những khó khăn, nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn. GDP tăng trưởng 7,02%, bình quân thu nhập đầu người đạt gần 2.800 USD, xuất khẩu đạt 517 tỷ USD, lạm phát 2,79%. Công tác xây dựng Đảng, văn hóa - xã hội đều có những chuyển biến tích cực; an ninh - quốc phòng được tăng cường; đối ngoại nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế. Cùng với sự phát triển của đất nước, năm 2019 cũng là một năm đầy thử thách, khó khăn với Thành phố Hà Nội. Song, vượt qua những thách thức đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô đã đạt được nhiều thắng lợi toàn diện. GRDP tổng sản phẩm trên địa bàn của thành phố tăng 7,62% là mức cao nhất trong vòng 10 năm qua, đóng góp 19,37% tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cả nước. Công tác quy hoạch, phát triển không gian, chỉnh trang đô thị có nhiều tiến bộ, đạt kết quả cao trong xây dựng nông thôn mới. Môi trường đầu tư kinh doanh của Hà Nội liên tục được cải thiện, có nhiều giải pháp thu hút đầu tư, cụ thể đạt gần 8,5 tỷ USD đầu tư nước ngoài là năm thứ hai dẫn đầu cả nước, cao nhất trong 30 năm mở cửa và hội nhập. Hà Nội có nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động của bộ máy hành chính theo hướng phục vụ, chuyên nghiệp. Hà Nội đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, việc triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông đi vào nền nếp, hệ thống “Một cửa điện tử dùng chung ba cấp” đã đi vào vận hành. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả nổi bật. Văn hóa - xã hội có nhiều điểm nhấn. Công tác đối ngoại từng bước nâng cao vị thế của Thủ đô, trong đó có việc bảo đảm tốt mọi điều kiện cho việc tổ chức Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều được nhân dân cả nước và bạn bè thế giới ca ngợi. Thủ đô Hà Nội chính thức trở thành thành viên Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO. 

Với những thành tựu đã đạt được trong năm 2019, Thủ đô Hà Nội đã có những đóng góp xứng đáng vào phát triển chung của cả nước. Diện mạo thành phố đã có nhiều thay đổi từ đô thị đến nông thôn. Có một nhà báo phương Tây sau 10 năm trở lại Hà Nội đã nói rằng: Tôi đến Hà Nội như lạc vào một thế giới khác. Đi trên đường phố Hà Nội bắt gặp nụ cười của những người phụ nữ tôi mới thấy cuộc sống ở đây đang “bừng sáng” và phát triển như thế nào. Cảm nhận của nhà báo phương Tây ấy cũng là cảm nhận của nhiều người nước ngoài sau một số năm trở lại Hà Nội hiện nay.

Bước vào năm 2020, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, Thủ đô cũng phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, như: Tuy tăng trưởng của kinh tế Thủ đô cao nhưng chất lượng, quy mô, sức cạnh tranh của nền kinh tế còn thấp. Với vị thế là “trái tim của cả nước”, Hà Nội cũng phải đi đầu ngăn chặn, đẩy lùi bốn nguy cơ mà Đảng nhận định: Chệch hướng xã hội chủ nghĩa, tụt hậu xa hơn về kinh tế, tệ nạn tham nhũng và “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Hiện nay Hà Nội cũng phải tiên phong giải quyết bốn vấn đề bức xúc của xã hội là: An toàn mạng, an toàn giao thông, an toàn môi trường và an toàn vệ sinh thực phẩm đang hằng ngày, hằng giờ tác động đến tư tưởng, đến chất lượng cuộc sống và an toàn tính mạng của nhân dân… Song, dưới ánh sáng của các nghị quyết của Trung ương Đảng, sự điều hành của Chính phủ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô sẽ tự tin có quyết tâm mới, niềm tin mới để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020 - năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết XVI của Đảng bộ Thành phố, thực hiện thắng lợi 25 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Thủ đô, trong đó mục tiêu tổng quát là tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh; cơ cấu lại kinh tế Thủ đô và các ngành, lĩnh vực; phát triển kinh tế nhanh và bền vững, phấn đấu tăng trưởng từ 7,5% trở lên. Cùng với đó là đẩy mạnh phát triển kinh tế tri thức trên cơ sở tận dụng cách mạng công nghiệp lần thứ tư với lợi thế Thủ đô có tiềm năng nguồn nhân lực chất lượng cao vì là trung tâm lớn về giáo dục, khoa học của cả nước. Đồng thời tích cực chuẩn bị mọi điều kiện để thực hiện Nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về thí điểm mô hình quản lý chính quyền đô thị tại Thành phố Hà Nội.

Năm 2020 là năm kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, 75 năm Ngày thành lập nước, 130 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp, Đại hội XVII của Đảng bộ Thành phố và tiến tới Đại hội XIII của toàn Đảng, chúng ta tin tưởng rằng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô sẽ phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, truyền thống đoàn kết quý báu qua 65 năm Giải phóng Thủ đô, tăng cường cộng đồng trách nhiệm, chung sức đồng lòng, năng động và sáng tạo hơn nữa để giành được những thắng lợi to lớn, toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 để xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, cùng cả nước vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội.
Bùi Thế Đức
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang