Thứ bảy, ngày 14 tháng 12 , 2019

Hà Nội: Cải cách hành chính - khâu đột phá thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô

NHNQua hơn 3 năm tổ chức triển khai Chương trình số 08-Ctr/TU của Thành ủy, công tác cải cách hành chính của Thành phố đã được triển khai đầy đủ, toàn diện trên tất cả các nội dung. Đến nay, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Chương trình số 08-Ctr/TU cơ bản hoàn thành. Cải cách hành chính thực sự là khâu đột phá, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

 Đây là khẳng định của ông Phạm Tuấn Anh - Trưởng phòng Cải cách hành chính - Sở Nội vụ Hà Nội tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 10/12.

Theo đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành phố có nhiều đổi mới theo hướng sâu sát, quyết liệt, sáng tạo, mang lại hiệu quả rõ rệt; tổ chức triển khai toàn diện, đồng bộ trên tinh thần 5 rõ “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ quy trình, rõ hiệu quả”, một đầu mối, một việc xuyên suốt. Công tác cải cách hành chính, thủ tục hành chính gắn với thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Quy trình giải quyết theo thẩm quyền và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đã tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình giao dịch với cơ quan hành chính nhà nước. Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước có các bước cải thiện, nâng cao qua từng năm. 

Trong giai đoạn 2016 - 2020, cải cách hành chính thực sự là một điểm sáng trong ba khâu đột phá của Thành phố được Trung ương, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận, đánh giá cao. Cải cách hành chính đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, hoàn thành thắng lợi 13/13 chỉ tiêu đề ra của Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI; 16/17 chỉ tiêu của Hội đồng nhân dân Thành phố đề ra trong nhiệm kỳ 2015 - 2020; là tiền đề quan trọng tạo sự đột phá trong thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất, cải thiện môi trường kinh doanh, từng bước cải thiện mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước.
PV
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang