Chủ nhật, ngày 31 tháng 5 , 2020

Hà Nội sẽ tổ chức 10 hội nghị lấy ý kiến về Dự thảo Báo cáo chính trị

NHNPhát biểu tại Hội nghị lấy ý kiến góp ý của các đồng chí nguyên lãnh đạo chủ chốt thành phố qua các thời kỳ về Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra sáng 30-5, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, Trưởng ban Biên tập Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố cho biết, đây là hội nghị đầu tiên trong 10 hội nghị lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XVII Đảng bộ thành phố.

 Ngoài các hội nghị lấy ý kiến như trước đây, Thành ủy Hà Nội sẽ tổ chức các hội nghị lấy ý kiến góp ý của Ban Cán sự đảng Chính phủ và Đảng đoàn Quốc hội về Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XVII Đảng bộ thành phố, trong đó Dự thảo Báo cáo chính trị là văn kiện trung tâm. 

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XVII Đảng bộ thành phố được xây dựng trên cơ sở tổng kết 8 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề và kết quả nghiên cứu của 8 đề tài thuộc Chương trình số 20-CTr/TU ngày 13-2-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về Chương trình nghiên cứu khoa học trọng điểm thành phố Hà Nội “Những luận cứ khoa học để đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố (2015-2020), định hướng phát triển Thủ đô giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030”.

Dự thảo lần một đã được Hội nghị lần thứ hai mươi hai, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thông qua vào tháng 1-2020. Sau đó, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XVII Đảng bộ thành phố đã họp nhiều phiên, tiếp tục hoàn thiện Dự thảo lần hai Báo cáo chính trị. Tính đến nay, Dự thảo lần hai Báo cáo chính trị đã được hoàn thiện lần thứ chín.

hanoimoi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang