Thứ tư, ngày 24 tháng 4 , 2019

Hà Nội triển khai đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018

NHNUBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 83/KH-UBND về việc “Triển khai thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018”.

Theo đó, việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 dựa vào “Bộ chỉ số đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng đối với UBND cấp tỉnh” được phê duyệt tại Quyết định số 63/QĐ-TTCP ngày 26-2-2018 của Thanh tra Chính phủ là nhiệm vụ quan trọng, cần được triển khai nghiêm túc. 

Nội dung đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng căn cứ theo các tiêu chí: Công tác quản lý nhà nước về phòng, chống tham nhũng; kết quả thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; phát hiện các hành vi tham nhũng qua công tác tự kiểm tra nội bộ, công tác thanh tra, giải quyết tố cáo tham nhũng, hoạt động giám sát, công tác điều tra, truy tố, xét xử các hành vi tham nhũng. 

UBND thành phố cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã trực thuộc UBND thành phố báo cáo đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng của đơn vị mình và kết quả công tác phòng, chống tham nhũng của thành phố theo lĩnh vực, nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình để tổng hợp chung, xây dựng báo cáo đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng của UBND thành phố. Thời kỳ lấy số liệu đánh giá từ ngày 16-12-2017 đến ngày 15-12-2018…
HNM
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang