Thứ hai, ngày 23 tháng 10 , 2017

Hải Phòng: Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

NHNUBND thành phố Hải Phòng vừa ra quyết định số 2700/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 về việc ban hành Chương trình hành động nhằm phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố.

Theo đó, Chương trình hành động của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng nhằm cụ thể hóa, quán triệt và thống nhất chỉ đạo các cấp, ngành tập trung tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 10/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Chương trình cũng nhằm thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 10/01/2017 về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 26/12/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh phát triển du lịch thành phố Hải Phòng giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 và Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 20/7/2017 của Hội đồng nhân dân thành phố về "Nhiệm vụ và giải pháp phát triển phát triển du lịch Hải Phòng giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2030".
 
Hải Phòng: Phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố
Nhà hát Thành phố Hải Phòng, một địa điểm du lịch tại trung tâm thành phố
 
Qua đó, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức và hành động của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và nhân dân trên địa bàn thành phố. Quyết tâm xây dựng du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển bền vững và từng bước đưa Hải Phòng trở thành một trong những trọng điểm du lịch của quốc gia.

Với mục tiêu, xây dựng, phát triển du lịch của thành phố trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chủ lực, bền vững, có tính chuyên nghiệp, có hệ thống cơ sở vật chất, kỹ thuật tương đối đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, khác biệt, thân thiện với môi trường, có thương hiệu, có sức cạnh tranh trong nước và quốc tế. Chú trọng phát triển du lịch biển đảo theo chiều sâu, có chất lượng cao; mang đậm bản sắc về vùng đất, con người Hải Phòng.

Phấn đấu đến năm 2020 đón 8 triệu lượt khách, tổng doanh thu du lịch đạt 3.500 tỷ đồng. Đến năm 2025, Du lịch Hải Phòng cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phát triển bền vững; Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới; Cát Bà trở thành khu du lịch quốc tế, Đồ Sơn trở thành khu du lịch quốc gia. Đến năm 2030, Hải Phòng trở thành trung tâm du lịch lớn của cả nước; khu du lịch Cát Bà, Đồ Sơn có khả năng cạnh tranh trong khu vực, quốc tế.

Để đạt được mục tiêu trên, UBND thành phố yêu cầu các Sở, ngành, địa phương, đơn vị cần cụ thể hóa và tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ: Nâng cao nhận thức của các cấp, ngành và toàn thể nhân dân về tầm quan trọng, ý nghĩa của việc phát triển du lịch; Cơ cấu lại ngành du lịch bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiện đại và phát triển bền vững theo quy luật của kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế; Xây dựng cơ chế, chính sách hiệu lực, hiệu quả để hỗ trợ, đầu tư phát triển du lịch; Đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá và phát triển thị trường du lịch; Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ phát triển du lịch; Tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp và cộng đồng phát triển du lịch...
 
Văn Vũ - Lê Thụ

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang