Thứ ba, ngày 2 tháng 7 , 2019

Hội nghị lần thứ mười chín Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội xem xét nhiều nội dung quan trọng

NHNSáng 2-7, Hội nghị lần thứ mười chín Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội diễn ra tại trụ sở Thành ủy Hà Nội. Dự kiến, trong gần hai ngày làm việc, Hội nghị sẽ xem xét, thảo luận và cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng.

Hội nghị lần thứ mười chín Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội xem xét nhiều nội dung quan trọng
Quang cảnh hội nghị.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố; Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Nguyễn Đức Chung, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy.

Dự hội nghị có đại diện một số cơ quan trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; các Thành ủy viên; thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội thành phố, các cơ quan, đơn vị; bí thư các quận, huyện, thị ủy và đảng ủy trực thuộc Thành ủy...

Trong gần hai ngày làm việc, Hội nghị tập trung xem xét, thảo luận và cho ý kiến về các báo cáo công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố sẽ quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TƯ ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; cho ý kiến vào dự thảo Kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Đặc biệt, Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến về Tờ trình dự thảo Đề cương tổng quát Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và nội dung chủ đề của đại hội; thảo luận sửa đổi, bổ sung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy; các báo cáo về điều chỉnh địa giới hành chính giữa các quận: Cầu Giấy, Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm; việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư vốn ngân sách thành phố năm 2019 và việc điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2016-2020.

Hội nghị lần thứ mười chín Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội xem xét nhiều nội dung quan trọng
Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Hội nghị.

Trong sáng nay, Hội nghị xem xét, thảo luận báo cáo về công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 của Thành ủy và báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng, thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019.

Lắng nghe, giải quyết kịp thời những kiến nghị của nhân dân

Báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo đánh giá, 6 tháng đầu năm 2019 có nhiều việc lớn, việc khó, tiến độ khẩn trương, song với tinh thần quyết tâm chính trị cao, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn. Đảng bộ thành phố đã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm theo chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra, đồng thời giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh. 

Hội nghị lần thứ mười chín Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội xem xét nhiều nội dung quan trọng
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo.

Một số kết quả nổi bật là, Đảng bộ thành phố đã đẩy mạnh thực hiện các nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức xây dựng Đảng, trong đó gương mẫu thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TƯ và Quyết định số 218-QĐ/TƯ của Bộ Chính trị (khóa XI) và Quyết định số 2200-QĐ/TU của Thành ủy, tổ chức các buổi đối thoại để lắng nghe, giải quyết kịp thời những kiến nghị bức xúc của nhân dân. 

Ban Thường vụ Thành ủy cũng đã chỉ đạo hoàn thiện Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị và trình Bộ Chính trị, được đánh giá cao về sự chuẩn bị công phu, khoa học, đề xuất nhiều nội dung đổi mới.  

“Đến ngày 20-6, thành phố đã giải quyết và đưa khỏi danh sách 25/97 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo thành phố theo dõi; tiếp tục đưa 3 vụ việc vào danh sách, hiện nay còn 75 vụ việc. 15/77 tổ chức cơ sở Đảng đã củng cố xong, góp phần quan trọng vào việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, nhất là ở những nơi có các vấn đề dân sinh bức xúc, các vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội”, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo nhấn mạnh về kết quả thực hiện Chỉ thị 15-CT/TU về "Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn TP Hà Nội” gắn với Nghị quyết 15-NQ/TU về “Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội” của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Triển khai các nhiệm vụ thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, qua kiểm tra, giám sát, 6 tháng đầu năm, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 18 tổ chức đảng và 442 đảng viên; đã xử lý kỷ luật một đồng chí Bí thư Huyện ủy bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.

Bên cạnh kết quả đạt được, báo cáo chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm như công tác nắm bắt, dự báo diễn biến tình hình tư tưởng, dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân ở một số cấp ủy cơ sở, nhất là các vụ việc có tính chất phức tạp, có nơi, có lúc chưa kịp thời.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng trực thuộc đảng bộ xã, phường, thị trấn và trong các chi bộ doanh nghiệp còn hạn chế. Công tác quản lý đảng viên có nơi thiếu chặt chẽ, cá biệt để cán bộ vi phạm pháp luật phải xử lý…

Trên tinh thần đó, Thành ủy Hà Nội xác định một số nhiệm vụ trọng tâm quý III và 6 tháng cuối năm 2019, trong đó nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TƯ của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Thành ủy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, Đại hội lần thứ XIII của Đảng bảo đảm chất lượng, tiến độ theo quy định; chỉ đạo thực hiện kế hoạch tuyển dụng công chức, viên chức bảo đảm nghiêm túc, minh bạch và đúng quy định…

Việc sắp xếp, sáp nhập xã, phường, do tính chất đặc thù sẽ làm thận trọng

Điều hành phần thảo luận về báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm 2019 và Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy khóa XVI, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đánh giá cao sự tâm huyết, trách nhiệm trong 8 ý kiến thảo luận của các đại biểu.

Hội nghị lần thứ mười chín Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội xem xét nhiều nội dung quan trọng
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại Hội nghị.

Các ý kiến phát biểu về sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy khóa XVI đều thống nhất cao với nội dung Tờ trình về nguyên tắc sửa đổi vừa kế thừa, phát huy những nội dung phù hợp với quy định mới; sửa đổi những nội dung chưa phù hợp và bổ sung nội dung mới.

Trước ý kiến đề nghị có khung quy chế mẫu cho các quận, huyện và thị ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho biết, Ban Tổ chức Trung ương đang xây dựng và Thành ủy Hà Nội cũng đã tham gia ý kiến đóng góp vào các quy chế mẫu này. Sau khi có quy chế mẫu quy định thống nhất trong các quận, huyện, thị ủy trên toàn quốc, Thành ủy sẽ có hướng dẫn cụ thể. Trên cơ sở đó, các quận, huyện, thị ủy điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với quy định của Trung ương và thành phố.

Cũng thông qua thảo luận, các đại biểu đánh giá cao 5 kết quả nổi bật trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của Thành ủy trong 6 tháng đầu năm 2019. Đặc biệt, bên cạnh những nhiệm vụ thường xuyên, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, quyết liệt và hiệu quả gắn với chủ đề của năm là “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”. Sự chỉ đạo quyết liệt, tập trung của Thành ủy được các quận, huyện, thị ủy và đảng bộ trực thuộc triển khai đồng bộ, đem lại kết quả bước đầu tích cực.

Về kiến nghị xoay quanh thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Kiện toàn, sắp xếp tổ chức Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị trên địa bàn dân cư, tổ dân phố, thôn, xóm ở xã, phường, thị trấn thuộc thành phố Hà Nội” và thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy đã thống nhất phê duyệt đề án để 5 quận, huyện tổ chức thí điểm.

Kỳ họp HĐND thành phố diễn ra trong tuần tới sẽ thông qua nghị quyết chuyên đề về việc thực hiện Nghị định 34/2019/NĐ-CP của Chính phủ. Sau khi có nghị quyết của HĐND, đồng loạt 584 xã, phường, thị trấn sẽ triển khai thực hiện theo nội dung tinh thần chỉ đạo của Nghị định 34/2019/NĐ-CP.

Riêng việc sắp xếp, sáp nhập các xã, phường theo Nghị quyết 18-NQ/TƯ, thành phố Hà Nội đã rà soát và có văn bản báo cáo Chính phủ và Bộ Nội vụ. Bộ Nội vụ thống nhất với đề nghị của Hà Nội trình Chính phủ về việc sắp xếp, sáp nhập các xã, phường ở Hà Nội, do tính chất đặc thù, sẽ làm thận trọng và chưa triển khai thực hiện trong giai đoạn đầu.

Tập trung dập bệnh Dịch tả lợn châu Phi

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản khẳng định, kinh tế vĩ mô tiếp tục phát triển ổn định, tăng trưởng đạt cao hơn cùng kỳ. 

Hội nghị lần thứ mười chín Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội xem xét nhiều nội dung quan trọng
Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Doãn Toản báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm.

Thành phố tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, đẩy mạnh thu hút đầu tư. Quản lý và phát triển đô thị chuyển biến tích cực, diện tích được phủ kín quy hoạch. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển. Cải cách hành chính được đẩy mạnh; kỷ cương hành chính được tăng cường… Công tác quốc phòng được củng cố. An ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Báo cáo cũng nêu một số tồn tại như: Một số chỉ tiêu vẫn duy trì tăng trưởng khá nhưng đạt thấp hơn mức cùng kỳ; chỉ số giá có xu hướng tăng cao; bệnh Dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp. Về an ninh trật tự, tình hình tội phạm diễn biến phức tạp; số vụ phạm pháp hình sự tăng so với cùng kỳ; tội phạm về ma túy, tín dụng đen, vi phạm pháp luật về môi trường… chưa có dấu hiệu giảm.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, UBND thành phố tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả 76 nhiệm vụ, giải pháp tại Chương trình hành động số 12/CTr-UBND về các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2019; quyết liệt thực hiện 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, trong đó có tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, tập trung dập bệnh Dịch tả lợn châu Phi, bảo đảm nguồn cung cấp thực phẩm dịp cuối năm.

Hội nghị lần thứ mười chín Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội xem xét nhiều nội dung quan trọng
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung phát biểu tại Hội nghị.

Sau khi nghe các ý kiến tại Hội nghị, phát biểu cuối phần thảo luận, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh đến hai nhiệm vụ mà các đơn vị, quận, huyện cần tập trung hoàn thành từ nay đến cuối năm 2019 là đẩy nhanh tiến độ giao đất dịch vụ và đấu giá, tính tiền sử dụng đất để hoàn thành chỉ tiêu được giao.

“Việc đẩy nhanh tiến độ giao đất dịch vụ sẽ góp phần giải quyết những bức xúc và khiếu kiện của người dân về những vấn đề liên quan”, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh.
 

Chiều nay, Hội nghị sẽ nghe dự thảo kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng do Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo trình bày. 

Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy trình bày Tờ trình về dự thảo đề cương tổng quát Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và nội dung chủ đề Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Sau đó, các đại biểu sẽ thảo luận tại tổ về các nội dung trên.

 
Bảo Hân/ảnh: Viết Thành/HNM
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang