Thứ hai, ngày 14 tháng 10 , 2019

Hội thảo trực tuyến 70 năm tác phẩm "Dân vận" của Chủ tịch Hồ Chí Minh

NHNSáng 14-10, Ban Dân vận Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã tổ chức hội thảo trực tuyến với các địa phương 70 năm tác phẩm "Dân vận" của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trao giải cuộc thi viết "Dân vận khéo" năm 2019.

Hội thảo trực tuyến 70 năm tác phẩm
Quang cảnh hội thảo

Dự hội thảo tại điểm cầu Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh có các đồng chí: Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Điểu K'ré, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Ngô Thị Thanh Hằng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội.

Dự hội nghị tại điểm cầu Hà Nội (219 Trần Phú, Hà Đông) có các đồng chí: Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy; Phùng Thị Hồng Hà, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

Hội thảo trực tuyến 70 năm tác phẩm
Các đại biểu dự hội thảo.

Phát biểu khai mạc và đề dẫn hội thảo, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng đã nêu bật những giá trị lý luận và thực tiễn của tác phẩm "Dân vận" của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí khẳng định, 70 năm đã trôi qua, song tác phẩm "Dân vận" vẫn vẹn nguyên những giá trị thời sự, thể hiện rõ tư tưởng lý luận của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với bề dày tri thức và kinh nghiệm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ nội dung, nhiệm vụ và phương pháp đối với cán bộ làm công tác dân vận, đồng thời cũng chỉ ra những lệch lạc, yếu kém trong công tác vận động quần chúng. Qua 70 năm Đảng ta thực hiện đường lối của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận, có thể thấy rõ vai trò, sự đóng góp to lớn của công tác dân vận trong những chặng đường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta.

Theo đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, để hoàn thành nhiệm vụ nặng nề nhưng hết sức vẻ vang, công tác dân vận trong giai đoạn hiện nay phải được nhìn nhận, đánh giá một cách khách quan, khoa học với những nhân tố tác động mới, những khó khăn, thách thức mới... Hội thảo hôm nay có ý nghĩa to lớn trong việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần hoàn thành những chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra...

Tại hội thảo, các nhà khoa học, đại diện các cơ quan Đảng, Nhà nước, đại diện lãnh đạo một số tỉnh, thành phố đã tham luận về việc triển khai công tác dân vận theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hội thảo trực tuyến 70 năm tác phẩm
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tham luận tại hội thảo.

Tham luận tại hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, Thành ủy Hà Nội luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận đạt nhiều kết quả tích cực. Đặc biệt, trong 2 nhiệm kỳ (2010-2015 và 2015-2020), Ban Chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở thành phố đã đi kiểm tra tại 584 xã, phường, thị trấn thuộc thành phố. Qua các cuộc kiểm tra, giám sát đã đôn đốc, hướng dẫn thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phong trào “Dân vận khéo” tới từng thôn, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn, các cơ quan, đơn vị thuộc thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội khẳng định, công tác dân vận cùng phong trào “Dân vận khéo” đã góp phần tích cực vào những thành tựu về kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền… Qua đó phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Thủ đô.

Thời gian tới, công tác dân vận của Đảng bộ thành phố Hà Nội sẽ tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về công tác dân vận trong tình hình mới; thực hiện hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy về công tác dân vận; tiếp tục thực hiện tốt việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường và đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao vai trò và chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp; tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích, vai trò của phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

Hội thảo trực tuyến 70 năm tác phẩm
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu tại hội thảo, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh: Tác phẩm “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh là “Cương lĩnh Dân vận” của Đảng, thể hiện tư tưởng tin dân, trọng dân, coi trọng sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; tiếp nối truyền thống của cha ông ta về vai trò của nhân dân “chở thuyền cũng là dân, lật thuyền cũng là dân”.

Nhận thức đúng về vai trò, tầm quan trọng của công tác vận động nhân dân, trong từng giai đoạn cách mạng, Đảng đã kịp thời có những chủ trương, đường lối lãnh đạo công tác dân vận. Những kết quả của công tác dân vận đã góp phần tăng cường, đổi mới sự lãnh đạo của Đảng, tạo đồng thuận trong nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh to lớn của nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, trong những năm tới, đất nước đứng trước nhiều thuận lợi đan xen với những khó khăn, thách thức, đòi hỏi công tác dân vận phải không ngừng đổi mới về nội dung, phương thức theo hướng thiết thực, lấy cuộc sống và quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân là trọng tâm của công tác dân vận…

Đồng chí Trần Quốc Vượng cũng lưu ý, phải triệt để đổi mới công tác tuyên truyền, giải thích, thuyết phục bằng nhiều hình thức để nhân dân hiểu về tình hình đất nước, tin vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự gương mẫu trong cuộc sống và mọi hoạt động; phải trọng dân, chân thành với nhân dân, gần dân, sát dân, vui buồn cùng dân, có trách nhiệm với dân. Đặc biệt, cần tập trung khắc phục, giải quyết dứt điểm, triệt để những vấn đề bức xúc, nổi cộm mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm, như lời Bác đã dạy “Việc gì có lợi cho dân phải hết sức làm, việc gì có hại cho dân phải hết sức tránh”.

Nhân dịp này, Ban Dân vận Trung ương và Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam đã công nhận và trao thưởng cho 50 tác phẩm được chọn vào vòng chung khảo cuộc thi báo chí viết về tấm gương “Dân vận khéo” năm 2019.

Hanoimoi
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang