Thứ năm, ngày 19 tháng 12 , 2019

Hội thảo xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc về lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học nghệ thuật

NHNNgày 19/12/2019, Hội thảo khoa học “ Xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận văn học, nghệ thuật” đã được tổ chức tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Hội thảo là diễn đàn các nhà khoa học, các chuyên gia thảo luận về các vấn đề lý luận, thực trạng và hệ thống giải pháp, tư tưởng và văn học, nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Tham dự hội thảo có PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ (Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình Văn học, nghệ thuật Trung ương: Tổng giám đốc Đài tiếng nói Việt Nam); GS.TS Đinh Xuân Dũng (nguyên Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương); PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà (Phó giám Đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh); PGS.TS Lưu Văn An (Phó giám đốc phụ trách HV Báo chí và Tuyên truyền ); PGS.TS Mai Đức Ngọc (Phó giám đốc HV Báo chí và Tuyên truyền); PGS.TS Đỗ Thị Thu Hằng (Viện trưởng Viện Báo chí); cùng các đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc trong Học Viện, các nhà khoa học, các chuyên gia Báo chí - truyền thông trong và ngoài Học viện Báo chí và Tuyên truyền.Trong Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới nếu rõ: tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng, bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam ; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc: giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Triển khai nghị quyết số 35-NQ/TW nếu trên, công tác đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận, văn học nghệ thuật ngày càng được chú trọng đẩy mạnh ở cả phương diện chủ trương, đường lối và khâu triển khai vào thực tiễn nước ta hiện nay.PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ ( Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Lý luận, phê bình văn học, Nghệ thuật Trung ương; Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam) nhận định: “Cùng với những nỗ lực và thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới đất nước, công tác lãnh đạo đảm bảo an ninh quốc gia trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa cũng đạt được kết quả quan trọng. Trong thời gian tới, cần tăng cường tính chiến đấu của mạng lý luận phê bình văn học, nghệ thuật , nhất là các cơ quan chỉ đạo, quản lý và các cơ quan báo chí, xuất bản, văn hóa, văn nghệ chủ lực. Coi trọng việc đấu tranh có trọng tâm, trọng điểm với thông tin, quan điểm sai trái, phản động trong lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản mà các thế lực thù địch, cơ hội phát tán trên mạng internet và các phương tiện, loại hình truyền thông hiện đại. 
Hội thảo xử lý thông tin sai lệch,  xuyên tạc về lĩnh vực tư tưởng,  lý luận và văn học nghệ thuật

                                                           Ban tổ chức Hội thảo chụp ảnh lưu niệm

Hội thảo gồm 2 phiên, tập trung vào các mục tiêu sau đây:
Một là, Hệ thống văn hóa, xây dựng các cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trên lĩnh vực lý luận, tư tưởng và văn học, nghệ thuật trong bối cảnh phát triển xã hội thông tin Việt Nam hiện nay. Hai là, nhận diện, phân tích thực trạng chủ thể, nội dung, phương thức và hình thức xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trên lĩnh vực lý luận, tư tưởng và văn học, nghệ thuật trong bối cảnh phát triển xã hội thông tin Việt Nam hiện nay.Ba là, chỉ rõ vấn đề đặt ra, đề xuất hệ thống giải pháp xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trên lĩnh vực lý luận, tư tưởng văn học, nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bốn là, nghiên cứu đề xuất quy trình và khuyến nghị khoa học để xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trên lĩnh vực lý luận, tư tưởng văn học, nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ban tổ chức đã nhận được hơn 30 tham luận của các nhà khoa học, thể hiện sự tâm đắc, tâm huyết và sự dày công nghiên cứu của các nhà khoa học. Các tham luận có cách tiếp cận sâu và rộng, theo cả chiều lý luận, thực tiễn và kinh nghiệm, thể hiện nhiều quan điểm và hướng tiếp cận mới, phù hợp với bối cảnh phát triển hội thông tin trên thế giới và ở Việt Nam, tương thích với thực trạng phát triển truyền thông xã hội và mạng xã hội hiện nay. Hội thảo khoa học trong khuôn khổ hoạt động của Đề tài khoa học cấp Bộ “Xử lý thông tin sai lệch, xuyên tạc trong lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học,nghệ thuật”do PGS,TS. Đỗ Thị Thu Hằng là chủ nhiệm đề tài, Học viện Báo chí và Tuyên truyền là cơ quan chủ trì. Hội thảo khoa học “Xử lý thông tin sai lệch,xuyên tạc trên lĩnh vực tư tưởng, lý luận và văn học,nghệ thuật” đã diễn ra một cách tốt đẹp và gặt hái được nhiều thành công lớn trước sự chứng kiến của các GS.TS, PGS.TS, Nhà Báo, Phóng viên và các bạn sinh viên của Học Viện Báo chí và Tuyên Truyền.


Mạnh Dũng/ Tùng Dương

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang