Thứ hai, ngày 14 tháng 5 , 2018

Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 24

NHNHôm nay (14-5), Ủy ban Thường vụ Quốc hội khai mạc phiên họp thứ 24. Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2017; đánh giá tình hình triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2018.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016; báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý sử dụng bảo hiểm xã hội năm 2017; dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số luật liên quan đến Luật Quy hoạch; dự án Luật Công an nhân dân (sửa đổi). 

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ xem xét báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 1083/2015/UBTVQH13 ngày 16-12-2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2016-2018, việc ngân sách nhà nước chuyển kinh phí vào Quỹ bảo hiểm xã hội và xem xét, quyết định mức chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp giai đoạn 2019-2021; xem xét, quyết định thành lập Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân TP Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Dịp này, báo cáo giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tư; dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ năm của Quốc hội cũng sẽ được xem xét, cho ý kiến. Dự kiến, phiên họp diễn ra từ ngày 14 đến 16-5.
 
Hiền Thu/HNM
code
Gửi

Tags

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang