Thứ năm, ngày 18 tháng 4 , 2019

Kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng

NHNBan Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU Thành ủy vừa ban hành Thông báo số 388-TB/BCĐ truyền đạt kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện Chương trình “Phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh” quý I và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý II-2019.

 Theo đó, giao Thường trực Ban Chỉ đạo làm việc với các sở, ngành rà lại từng chỉ tiêu, đưa ra giải pháp cụ thể để hoàn thành các chỉ tiêu.

Giao Sở Nội vụ hoàn thành việc xây dựng hướng dẫn việc xử lý cán bộ, công chức viên chức vi phạm Quy tắc ứng xử, xin ý kiến góp ý, báo cáo Thường trực Thành ủy, UBND thành phố và ban hành. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo bổ sung sách giáo dục mầm non về Quy tắc ứng xử nơi công cộng, triển khai dạy đại trà bộ sách về an toàn giao thông.

Giao Liên đoàn Lao động thành phố có hướng dẫn tuyên truyền Quy tắc ứng xử trong công nhân và người lao động tại quận, huyện, thị xã. Thành đoàn Hà Nội tiếp tục triển khai tuyên truyền Quy tắc ứng xử trong đoàn viên, thanh niên, đặc biệt là đối tượng sinh viên.

Đối với Đề tài “Đánh giá sự phát triển văn hóa, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, bảo đảm an sinh xã hội nhiệm kỳ Đại hội XVI (2015-2020) và định hướng phát triển đến năm 2025, tầm nhìn 2030” thuộc Chương trình 20-CTr/TU của Thành ủy, giao Sở Văn hóa và Thể thao đặt hàng Viện Nghiên cứu kinh tế - xã hội thành phố tổng hợp báo cáo kết quả nghiên cứu, bảo đảm chất lượng và tiến độ được giao.
HNM
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang