Thứ sáu, ngày 24 tháng 5 , 2019

Kiến nghị duy trì hình thức kỷ luật giáng chức

NHNNhiều ý kiến tán thành phương án tiếp tục giữ quy định về hình thức kỷ luật giáng chức, vì cho rằng, về mặt pháp lý, quy định hình thức xử lý kỷ luật giáng chức đối với những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là cần thiết, mang tính răn đe cao.

 Chiều 24-5, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày trước Quốc hội Tờ trình về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Kiến nghị duy trì hình thức kỷ luật giáng chức
Các đại biểu nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Đề nghị bỏ hình thức kỷ luật giáng chức

Theo Bộ trưởng, dự án luật gồm 3 điều, tập trung vào 3 nhóm vấn đề: Thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng đã được ghi rõ trong Nghị quyết; sửa đổi, bổ sung các điều để định hướng phát triển trong thời gian tới theo chủ trương, đường lối của Đảng và sửa đổi các nội dung vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Về nội dung “không tiếp tục quy định hình thức kỷ luật giáng chức”, Chính phủ trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến vào 2 phương án. 

Phương án 1: Không tiếp tục quy định hình thức kỷ luật giáng chức, bởi vì việc quy định đồng thời hai hình thức kỷ luật giáng chức và cách chức áp dụng đối với những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý dễ dẫn đến tình trạng nể nang, chỉ áp dụng hình thức giáng chức, thay vì áp dụng hình thức cách chức. 

Hơn nữa, quy định về hình thức kỷ luật giáng chức là không phù hợp với việc bố trí công chức theo vị trí việc làm. Bởi hình thức giáng chức thực chất là bổ nhiệm vào chức vụ thấp hơn, trong khi đó, tại vị trí được bổ nhiệm đã xác định đủ số lượng lãnh đạo, quản lý.

Vì vậy, để bảo đảm tính nghiêm minh, sự nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm của đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý, tránh tình trạng lợi dụng quy định để xử lý kỷ luật ở mức độ nhẹ hơn thì không nên tiếp tục quy định hình thức kỷ luật giáng chức. 

Phương án 2: Giữ hình thức kỷ luật giáng chức như Luật Cán bộ, công chức hiện hành, vì quy định này là cần thiết, mang tính răn đe cao. Việc bỏ đi một hình thức kỷ luật sẽ gây khó khăn trong việc áp dụng hình thức kỷ luật tương ứng với hành vi vi phạm của đội ngũ công chức lãnh đạo, quản lý.

Dự thảo luật mà Chính phủ trình Quốc hội theo phương án không tiếp tục quy định hình thức kỷ luật giáng chức (phương án 1).

Về kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ việc, nghỉ hưu, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân báo cáo, qua tổng hợp ý kiến, các bộ, ngành, địa phương đều nhất trí với việc bổ sung quy định về xử lý kỷ luật hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức sau khi nghỉ việc, nghỉ hưu mới phát hiện có hành vi vi phạm trong thời gian công tác. 

Một số ý kiến đề nghị cân nhắc về tính pháp lý vì đối tượng này không thuộc phạm vi điều chỉnh của luật; hệ quả pháp lý của việc xóa tư cách chức vụ đã đảm nhiệm tại thời điểm có hành vi vi phạm, theo đó, những văn bản, quyết định của những người này ký còn hiệu lực hay không...? 

Về vấn đề này, Chính phủ nhận thấy, dự thảo luật đã bổ sung quy định xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ việc hoặc nghỉ hưu tại Điều 84 Luật Cán bộ, công chức. Quy định như vậy là phù hợp với phạm vi điều chỉnh của luật, đúng với tính chất của đối tượng cán bộ, công chức, viên chức đã nghỉ hưu là “đối tượng khác” so với cán bộ, công chức.

Xử lý kỷ luật cán bộ, công chức phải gắn với quyền lợi về vật chất đã được hưởng

Tại báo cáo thẩm tra dự thảo luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định nêu, Ủy ban tán thành với Chính phủ về việc bổ sung trong dự thảo luật quy định về nguyên tắc xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức sau khi nghỉ việc, nghỉ hưu nếu phát hiện có hành vi vi phạm pháp luật trong thời gian công tác.

Tuy nhiên, Ủy ban đề nghị tách nội dung này (hiện đang được bổ sung vào Điều 84) thành điều riêng để thể hiện rõ hơn vấn đề này và nghiên cứu quy định về các hình thức xử lý kỷ luật để bảo đảm hệ quả pháp lý gắn trực tiếp với quyền lợi cá nhân về vật chất, tinh thần mà người có hành vi vi phạm đã được hưởng trong thời gian công tác hoặc nghỉ hưu để có tính răn đe, thuyết phục cao hơn. 

Đồng thời, phải làm rõ được nguyên tắc xác định thẩm quyền xử lý, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật bảo đảm tính khả thi và thống nhất trong quá trình thực hiện.

Về hình thức kỷ luật giáng chức, với hai phương án Chính phủ đề xuất, nhiều ý kiến trong Ủy ban Pháp luật tán thành phương án 2 là tiếp tục giữ quy định về hình thức kỷ luật giáng chức, vì cho rằng, về mặt pháp lý, quy định hình thức xử lý kỷ luật giáng chức đối với những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý là cần thiết, mang tính răn đe cao. Thực tế thời gian qua, căn cứ vào quy định này của Luật Cán bộ, công chức, hình thức kỷ luật giáng chức cũng đã được áp dụng. 

Chiều cùng ngày, các đại biểu thảo luận tại tổ về nội dung dự án luật này.
Bảo Hân/HNM
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang