Thứ tư, ngày 15 tháng 5 , 2019

Kiên quyết thu hồi phương án sử dụng đất chưa phù hợp quy hoạch

NHNMới đây, Phó thủ tướng đã yêu cầu Bộ Tài chính thực hiện rà soát các doanh nghiệp đã cổ phần hóa nhưng chưa được phê duyệt phương án sử dụng đất...

 Cụ thể, Bộ Tài chính được giao nhiệm vụ đẩy mạnh công tác nghiên cứu, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 60/2018/QH14 của Quốc hội về việc tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước.

thu hồi đất

Cơ quan quản lý cần kiên quyết thu hồi và đấu giá công khai đối với phương án
sử dụng đất doanh nghiệp đề xuất chưa phù hợp với quy hoạch

Đồng thời, tiến hành rà soát cơ sở pháp lý của việc thu hồi đất theo quy định của Luật Đất đai đối với những trường hợp doanh nghiệp đã cổ phần hóa và đã được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng; căn cứ để xử lý trong trường hợp thu hồi, đấu giá, nhưng doanh nghiệp đang sở hữu tài sản trên đất không trúng đấu giá.

Báo cáo Thủ tướng Chính phủ về những trường hợp có sự khác nhau giữa Nghị quyết của Quốc hội và Luật Đất đai.

Cùng với đó, thực hiện công tác rà soát Chương trình hành động của Chính phủ về trách nhiệm của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để làm rõ mục đích của việc giao nhiệm vụ "xác định giá đất cụ thể theo quy định của Luật Đất đai" (cho thuê đất/xác định giá trị quyền sử dụng đất khi cổ phần hóa/căn cứ tính tiền bồi thường...).

Ngoài ra, xác định rõ hơn về đối tượng "các doanh nghiệp cổ phần hóa còn lại" (doanh nghiệp đã cổ phần hóa nhưng chưa được phê duyệt phương án sử dụng đất hay doanh nghiệp chưa cổ phần hóa, doanh nghiệp có vốn nhà nước hay doanh nghiệp là công ty con của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước).

Thực hiện rà soát theo quy định của pháp luật về đất đai đối với nội dung "trường hợp phương án sử dụng đất doanh nghiệp đề xuất chưa phù hợp với quy hoạch, mục đích sử dụng đất, ngành nghề kinh doanh và pháp luật về đất đai hiện hành thì kiên quyết tổ chức thu hồi và đấu giá công khai theo quy định của pháp luật".

Tapchi Tài chính
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang