Thứ tư, ngày 6 tháng 11 , 2019

Kỷ niệm 102 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 - 7/11/2019): Phát huy giá trị trường tồn

NHNVới giá trị trường tồn, Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 đã ảnh hưởng to lớn và tác động sâu sắc tới cách mạng Việt Nam. Chính thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười và chủ nghĩa Mác - Lênin đã đưa lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đi tới sự lựa chọn dứt khoát sự nghiệp cứu nước và giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản.

 1. Trong thời gian khoảng 60 năm kể từ thời điểm thực dân Pháp xâm lược Việt Nam đến trước khi Cách mạng Tháng Mười Nga thắng lợi, nhân dân Việt Nam bị áp bức, bóc lột nặng nề và liên tục đấu tranh để giành độc lập, tự do. Các cuộc khởi nghĩa từ Nam ra Bắc với nhiều tấm gương nghĩa liệt nhưng cuối cùng đều thất bại.  Trong đêm tối chưa có đường ra của đất nước, Người đau đớn khi thấy cuộc sống của dân ta như nô lệ, bị áp bức, bóc lột tận xương tủy. Với lòng yêu nước nhiệt thành, Người đã rời Tổ quốc sang Pháp và các nước khác, với mong ước xem họ làm thế nào rồi trở về giúp đồng bào.
 
 
 
Hanoimoi
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang