Thứ ba, ngày 21 tháng 9 , 2021

Lấy ý kiến dự thảo quy định về đào tạo nghệ thuật chuyên sâu

NHNBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa đăng tải lên Cổng thông tin điện tử dự thảo Nghị định quy định về đào tạo chuyên sâu đặc thù trong lĩnh vực nghệ thuật để lấy ý kiến các cơ quan chuyên môn, tổ chức, chuyên gia, nhân dân từ nay đến ngày 17-11-2021.

Dự thảo nghị định được xây dựng nhằm thể chế hóa quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; bảo đảm đồng bộ, thống nhất, đầy đủ, chi tiết, khả thi để triển khai Luật Giáo dục đại học; khắc phục những vướng mắc, khó khăn trong thực tế đối với các quy định pháp luật hiện hành về đào tạo chuyên sâu đặc thù nghệ thuật; đáp ứng việc bảo tồn, phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; khuyến khích tài năng nghệ thuật tham gia học tập, phát triển.

Dự thảo gồm 4 chương, 15 điều quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; trình độ đào tạo và hoạt động đào tạo; chính sách đối với giảng viên, nhà giáo và người học...

HNM
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang