Thứ tư, ngày 29 tháng 8 , 2018

Lê Đình Quỳ

NHNSinh năm 1940, hiện sống tại Thanh Hóa. Là họa sĩ, nhà điêu khắc, cả cuộc đời Lê Đình Quỳ đã sáng tác hàng trăm công trình nghệ thuật; tham gia 8 triển lãm trong nước và 2 triển lãm quốc tế tại Nga. Hiện nay, gần 80 tuổi, ông vẫn sáng tạo không nghỉ. Năm 2007, ông được tặng giải tưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật cho các tượng đài: “Lão dân quân Hoằng Trường”, “Không quân Việt Nam” và “Ngã ba Đồng Lộc”. Ngoài ra ông còn được nhận nhiều giải thưởng danh giá khác.

Lê Đình Quỳ

Triệu Thị Trinh

Triệu Ẩu nữ tướng của đất Thanh
Mới mười chín tuổi đã lừng danh
Na Sơn cồng, kiếm đúc luyện binh
Đánh quân Lục Dận bao trận thắng
Lũ giặc xâm lăng phải khiếp kinh

Bạch tượng Thiên trao một ngà - có
Sức mạnh vô biên giúp nghĩa binh
Đời sau mãi mãi ghi công đức
Tuẫn tiết phi thường – thật uy linh.


Hồ Hoàn Kiếm

Hỡi kiếm thần – mà Long Vương trao tặng
Cho dân chài Lê Thận - vùng linh địa xứ Thanh
Hai chữ “Thuận Thiên” trên lưỡi kiếm rành rành
Còn chuôi kiếm - đức vua Lê tìm được

Cùng hai chữ “Thuận Thiên” – thần dược
Hai vật thiêng từ hai nơi nhận được
Chắp vào nhau rung động núi “Mục Sơn”
Đức vua Lê nhận được thanh kiếm son

Lòng Vua – dân quyết như thời “Sát Thát”
Sức mạnh đó tựa thiên la bão táp
Tan giặc rồi, giành lại đất “Nam Bang”
Khi lên vua – người trao lại kiếm vàng

Thần Kim Quy – giữa Hà thành nhận kiếm
Đến ngày nay sáu trăm năm trọn vẹn
Nước thanh bình – dân Việt biết ơn mãi kiếm thiêng  

Thánh Gióng

Gióng tre đất Việt một tích riêng
Sức mạnh Phù Đổng thật thiêng liêng
Cứu dân, cứu nước đời ghi tạc
Tan tác giặc Ân giữ đất thiêng
Âu Cơ – Hồng Lạc nguồn tiên tổ
Đất Việt muôn đời Tổ quốc riêng
Cháu con dân ta muôn đời giữ
Đất nước thanh bình, mãi mãi thiêng
code
Gửi

Tags

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang