TRANG CHỦ THỜI SỰ TINH HOA HÀ NỘITHẾ GIỚI VĂN HÓA NGHỆ THUẬT
    TRANG CHỦ
Tổng Bí thư thăm và làm việc tại Gia Lai: Cần bàn những biện pháp, hướng đi cụ thể để Gia Lai phát triển mạnh mẽ
14.04.2017 09:29

NHN Online - Ngày 12 và 13/4/2017, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm, làm việc tại tỉnh Gia Lai, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đạt được. Tuy nhiên, những thành tựu còn chưa tương xứng tiềm năng, thế mạnh của tỉnh nên rất cần bàn những biện pháp, hướng đi cụ thể Gia Lai phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Sáng 13/4, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Gia Lai. Tham dự buổi làm việc có các đồng chí: Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Nguyên; Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư; các đồng chí Ủy viên T.Ư Đảng: Phan Đình Trạc, Trưởng Ban Nội chính T.Ư; Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Tài chính; Trương Quang Nghĩa, Bộ trưởng Giao thông vận tải; Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Công thương; cùng đại diện lãnh đạo nhiều ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương.

Trong những năm qua, được sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, Gia Lai đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, đạt những thành tựu quan trọng. Năm 2016, tăng trưởng GDP của tỉnh đạt 7,48%, thu nhập bình quân đầu người hơn 38 triệu đồng/năm. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, đến nay toàn tỉnh có 30 xã đạt chuẩn trong tổng số 184 xã thực hiện chương trình; 22 xã và Tp. Pleiku đăng ký hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2017. Hiện tỷ lệ hộ nghèo bình quân trong toàn tỉnh mỗi năm giảm 3,18%, đến cuối năm 2016 còn 16,55% theo tiêu chí nghèo đa chiều.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Gia Lai cần tiếp tục đổi mới tư duy, nếp nghĩ, cách làm, đổi mới phong cách lãnh đạo, công tác, xây dựng ý chí vươn lên mạnh mẽ không cam chịu đói nghèo.

Bên cạnh phát triển Kinh tế - Xã hội, theo báo cáo của Tỉnh uỷ tỉnh Gia Lai, cấp ủy, chính quyền các cấp đã triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tội phạm và tình trạng khai thác, vận chuyển trái phép lâm khoáng sản.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được chú trọng triển khai đồng bộ cả trên phương diện phòng ngừa và đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm, nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp. Công tác xây dựng Đảng luôn được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt nhiều kết quả.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ghi nhận, biểu dương những kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai đạt được. Tuy nhiên, những thành tựu còn chưa tương xứng tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Gia Lai hiện vẫn là tỉnh nghèo, thu nhập bình quân đầu người mới đạt 38 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao, môi trường đầu tư chưa tốt, an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tiềm ẩn những nhân tố phức tạp, không được lơ là, chủ quan.

Tổng Bí thư cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương đã tập trung thảo luận, phân tích những thuận lợi cơ bản, cũng như khó khăn, thách thức lớn đặt ra đối với Gia Lai; đánh giá những kết quả nổi bật của Gia Lai sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020; bàn biện pháp, hướng đi để Gia Lai phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới. Tổng Bí thư chỉ rõ những thuận lợi cơ bản và cũng là tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Gia Lai, cả cho trước mắt và lâu dài.

Tại buổi làm việc, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đưa ra một số kiến nghị, đề xuất hướng đi mà Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Gia Lai có thể tận dụng thời điểm, lợi thế tiềm năng sẵn có phục vụ phát triển trình Tổng Bí thư xem xét. 

Theo Thượng tướng Tô Lâm, cần xác định Tây Nguyên nói chung và Gia Lai nói riêng là địa bàn chiến lược quan trọng về kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng và môi trường sinh thái của cả nước. Đây là vùng có diện tích đất nông nghiệp rất lớn, có tiềm năng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nhiều ngành hàng nông nghiệp thế mạnh có giá trị cao và có trữ lượng khoán sản rất lớn về than bùn, bôxít, sa phia.v.v… Do vậy địa phương cần phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng để thu hút và phát huy mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư.

Cũng theo Thượng tướng Tô Lâm, Gia Lai cần tập trung xử lý từng bước, sử dụng hiệu quả vấn đề đất đai. Lâu nay, do nhiều nguyên nhân khiến tình hình sở hữu đất đai có những diễn biến phức tạp, kiện tụng kéo dài, thậm chí xung đột. Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Gia Lai cần xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và cần có kế hoạch sắp xếp lại đất nông lâm trường, giải quyết đất công nghiệp, dịch vụ và đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo đồng thời triển khai quyết liệt các giải pháp bảo vệ, phát triển rừng.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương cùng thống nhất, chia sẻ nhiều vấn đề vướng mắc với địa phương và hứa sẽ quan tâm hỗ trợ, đầu tư để thực hiện chính sách giảm nghèo.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia sẻ với những khó khăn, thách thức của tỉnh, đó là điểm xuất phát thấp, cơ sở hạ tầng yếu kém, có đông đồng bào dân tộc thiểu số, chất lượng nguồn nhân lực có hạn.

Để khắc phục những hạn chế này, Tổng Bí thư yêu cầu lãnh đạo tỉnh Gia Lai cần huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và của toàn dân để trở thành tỉnh có trình độ phát triển trung bình của cả nước. Gia Lai cần tiếp tục đổi mới tư duy, nếp nghĩ, cách làm, đổi mới phong cách lãnh đạo, công tác, xây dựng ý chí vươn lên mạnh mẽ không cam chịu đói nghèo.

Nhất trí với phương hướng nhiệm vụ mà Đảng bộ tỉnh đã đề ra, Tổng Bí thư lưu ý: Gia Lai vẫn phải xác định thế mạnh là phát triển nông lâm nghiệp trình độ cao, chất lượng cao gắn với công nghiệp chế biến, theo hướng sản xuất lớn, tập trung xây dựng nông thôn mới, chú trọng bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái. Bên cạnh đó, cần chú ý phát triển công nghiệp, du lịch; quan tâm giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực.

Ghi nhận đề xuất của Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổng Bí thư yêu cầu lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Gia Lai phải quan tâm giải quyết thấu đáo vấn đề đất đai, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, giữ cho được môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Đặc biệt, thường xuyên chăm lo làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trong đó “then chốt” của “then chốt” là công tác cán bộ; phải ngăn chặn, đẩy lùi cho được sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; làm tốt công tác kiểm điểm phê bình và tự phê bình, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

PV Người Hà Nội tại Tây NguyênTrong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Gia Lai, chiều ngày 12/04, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm xã Ayun - xã đặc biệt khó khăn ở huyện Chư Sê.

Tổng Bí thư thăm và tặng quà hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Ayun, huyện Chư Sê.

Xã Ayun là xã đặc biệt khó khăn với tổng diện tích đất tự nhiên 5.041,15 ha; toàn xã có 14 thôn, làng; dân số 807 hộ, với 3.650 nhân khẩu, trong đó người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 98,7%, trình độ dân trí thấp, sản xuất nông nghiệp là chủ yếu, chăn nuôi thả rông, nhỏ lẻ, mang tính tự cung, tự cấp. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 7,8 triệu đồng/người/năm (bằng 1/5 so với bình quân toàn tỉnh và gần bằng 1/6 so với toàn quốc); tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chiếm tỷ lệ 88% (trong đó 100% là hộ đồng bào dân tộc thiểu số). Đảng bộ có 117 đảng viên, có 18 chi bộ trực thuộc, trong đó có 14 chi bộ thôn, làng; đảng viên là người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 60,7%.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của xã Ayun về công trình thủy lợi Plei Keo, Tổng Bí thư đề nghị các bộ, ngành liên quan thúc đẩy để công trình sớm được triển khai thực hiện theo đúng quy định, nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho Ayun phát triển đi lên.

Sau buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và tặng quà cho 02 hộ gia đình (01 hộ gia đình làm kinh tế giỏi; 01 hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn) trên địa bàn xã Ayun. Bản để in  Lưu dạng file  Gửi tin qua email


Những bản tin khác:Lên đầu trang
     
TIN NÓNG
Một số giải pháp ổn định phát triển chăn nuôi
Tăng cường công tác an toàn kho quỹ, giao dịch tiền mặt trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Hà Nội: Người dân ùn ùn kéo về quê, lực lượng chức năng xử lý nhiều xe nhồi nhét, "chặt chém"
Khách hàng tố VPBank lấy cắp thông tin cá nhân
Bãi biển Bình Tiên – Điểm nghỉ mát lý tưởng dịp nghỉ lễ
Đăk Nông: Tuyên truyền luật giao thông đường bộ và phòng chống xâm hại tình dục trẻ em cho học sinh
Nhớ mùa thu Hà Nội
Huyện Mỹ Đức (Hà Nội): Người dân Đồng Tâm cùng tỉnh táo để không bị lôi kéo, kích động
Hải Dương: Trường Tiểu học Lý Tự Trọng tập trung nâng cao chất lượng dạy và học
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của FLC Hạ Long
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung: Giải quyết công tâm kiến nghị của người dân Đồng Tâm
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng gửi công văn hoả tốc yêu cầu khắc phục sạt lở bờ sông Vàm Nao đảm bảo an toàn cho nhân dân
Hàng trăm sinh viên “cười thả ga” trong hoạt động “khám phá năng lượng bản thân”
Đắk Lắk: Sốc ma túy tử vong ngay tại rẫy
Hà Nội: Về Gia Lâm đi lễ hội Gióng Phù Đổng
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự lễ kỷ niệm 25 năm tái lập tỉnh Trà Vinh
ĐIỂM TIN
THỜI SỰ-XÃ HỘITINH HOA HÀ NỘIVĂN HÓA-NGHỆ THUẬTTHỂ THAODU LỊCH-ẨM THỰCSỨC KHỎE-LÀM ĐẸP
THỜI SỰ XÃ HỘI     KHOA HỌC CÔNG NGHỆ     THỂ THAO     DU LỊCH ẨM THỰC    SỨC KHỎE LÀM ĐẸP
TINH HOA HÀ NỘI     KINH TẾ     GIÁO DỤC     PHÓNG SỰ KÝ SỰ    THƯ HÀ NỘI
VĂN HÓA NGHỆ THUẬT     PHÁP LUẬT     QUỐC TẾ     TUỔI TRẺ TÌNH YÊU    VIỆC LÀM
© Copyright 2008 Người Hà Nội . Cơ quan chủ quản : Hội liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội.  Liên hệ.
Giấy phép số 114/CTP/TĐTT. Bộ Thông Tin Truyền Thông cấp ngày 15-09-2008.
Phó Tổng Biên tập phụ trách: Đào Xuân Hưng - Nguyễn Nam Thắng.
Trưởng Ban Điện Tử: Trần Văn Ánh.
Tòa Soạn: 126 Nam Cao - Ban Điện Tử: Số 8/D7 Đô thị Đại Kim,Hoàng Mai, Hà Nội.
Ghi rõ nguồn "Nguoihanoi.com.vn" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này. Đường dây nóng: 0963866708