Thứ ba, ngày 4 tháng 9 , 2018

Mức đóng BHXH của người lao động chiếm bao nhiêu % mức lương?

NHNBạn đọc hỏi: Nhiều người lao động băn khoăn về việc hiện nay mức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) của người lao động là bao nhiêu % tiền lương/tháng từ năm 2018. Họ sẽ được hưởng những quyền lợi gì khi tham gia BHXH?

 
Mức đóng BHXH của người lao động chiếm bao nhiêu % mức lương?

 

Lao động lĩnh vực điện tử

Theo ông Trần Đình Liệu, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH), Luật Bảo hiểm Y tế (BHYT), Luật Việc làm và Luật An toàn vệ sinh lao động, tổng mức đóng BHXH bắt buộc (gồm đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất; quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quỹ ốm đau, thai sản); bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); BHYT, áp dụng từ ngày 1-1-2018 là 32% mức tiền lương, thu nhập làm căn cứ đóng. Trong đó người lao động đóng 10,5% (gồm 8% BHXH, 1% BHTN và 1,5% BHYT), chủ sử dụng lao động đóng 21,5% (gồm 14% BHXH, 1% BHTN và 3% BHYT).

Hiện nay, ngành BHXH tổ chức thu và giải quyết chế độ chính sách. Chúng ta thấy hiện nay về quỹ dài hạn có quỹ hưu trí, quỹ tử tuất, quỹ BHYT, quỹ thất nghiệp theo Luật Việc làm, tiếp theo là quỹ an toàn lao động. Như vậy, khi tham gia BHXH, người lao động được hưởng các chế độ: Ốm đau, thai sản; tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; trợ cấp thất nghiệp; chế độ hưu trí; khám chữa bệnh BHYT.
XC/Tin tức
code
Gửi

Tags

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang