Thứ ba, ngày 9 tháng 10 , 2018

Nam Sơn - Sáng mãi truyền thống vẻ vang

NHNNam Sơn là xã có truyền thống yêu nước được hình thành và nuôi dưỡng trong suốt chặng đường dài lịch sử xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Nam Sơn đã vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, luôn phấn đấu thực hiện lý tưởng cao đẹp giành độc lập dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Quá trình đấu tranh kiên trì và bền bỉ của các thế hệ nhân dân Nam Sơn đã mang lại những thành tựu đáng tự hào cho quê hương, đất nước đồng thời để lại những kinh nghiệm quí báu cho công cuộc xây dựng nông thôn mới hiện nay.

 
Nam Sơn - Sáng mãi truyền thống vẻ vang
Đại biểu HĐND xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội khóa XIX
 
 
Nam Sơn thuộc vùng trung du, chủ yếu là đồi núi, địa thế nghiêng dần từ phía tây bắc sang phía đông nam. Diện tích đất canh tác của xã chủ yếu là ruộng bậc thang, đất bị xói mòn và bạc màu, đây là vùng đất thích nghi cho các loại cây dược liệu, công nghiệp dài ngày và thích hợp với mô hình phát triển kinh tế đồi rừng, trang trại tổng hợp...
 
 
Vào những năm đầu của thế kỷ XX, Nam Sơn còn là vùng đất hoang vu, rừng tự nhiên rậm rạp che phủ, có thú dữ như: hổ, báo… về làng, chỉ có một số ít diện tích đất canh tác được khai phá. Thời kỳ này dân bản địa lập nghiệp, sinh sống lâu đời ở đây không nhiều, chủ yếu là dân di cư từ nơi khác đến làm thuê cho địa chủ dưới chế độ thực dân phong kiến. Trải qua gần một thế kỷ đấu tranh cải tạo tự nhiên, vùng đất này dần được khai phá và phát triển, tạo nên quần thể dân cư đông đúc.
 
 
Địa danh và địa giới hành chính Nam Sơn được chính quyền cách mạng chính thức xác lập từ cuối năm 1954 và giữ nguyên cho đến nay. 
 
 
Nhân dân Nam Sơn có truyền thống l