Thứ năm, ngày 5 tháng 7 , 2018

Hội nghị Thành ủy TP Hồ Chí Minh lần thứ mười bảy:

Nhiều giải pháp quan trọng để phát triển TP Hồ Chí Minh

NHNSáng 4-7, Hội nghị lần thứ mười bảy Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hồ Chí Minh khóa X đã khai mạc. Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh chủ trì hội nghị.

 
Nhiều giải pháp quan trọng để phát triển TP Hồ Chí Minh

 

Toàn cảnh hội nghị.

Hội nghị sẽ đánh giá toàn diện kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015-2020 trên cơ sở các quan điểm, mục tiêu và giải pháp của Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; phân tích, đánh giá sâu sắc những kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân của hạn chế, một số kinh nghiệm thực tiễn; đề xuất giải pháp khắc phục hạn chế, bất cập, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố, Kết luận số 21-KL/TƯ ngày 24-10-2017 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TƯ của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP Hồ Chí Minh đến năm 2020, Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24-11-2017 của Quốc hội về việc thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Hội nghị cũng sẽ thảo luận 6 chuyên đề về công tác xây dựng Đảng, trong đó có Báo cáo chuyên đề về "Khơi dậy và phát huy truyền thống sáng tạo để phát triển thành phố giai đoạn 2018-2020, đáp ứng yêu cầu của Kết luận số 21-KL/TƯ ngày 24-10-2017 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24-11-2017 của Quốc hội. 

Hội nghị sẽ bàn các nội dung quan trọng như: Báo cáo chung đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội, về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; 7 báo cáo chuyên đề đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện 7 Chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ X; Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018; Báo cáo giám sát kết quả thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư của thành phố và báo cáo về sự hài lòng của nhân dân và các nhà đầu tư...

Hội nghị làm việc trong ba ngày, từ ngày 4 đến 6-7. 
Nguyễn Lê/HNM
code
Gửi

Tags

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang