Thứ ba, ngày 19 tháng 12 , 2017

Những hình ảnh kỷ niệm 71 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

NHNĐêm 19-12-1946, cả dân tộc Việt Nam đã nhất tề đứng lên bước vào cuộc chiến chống thực dân Pháp với tinh thần “Thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ”.

 
Những hình ảnh kỷ niệm 71 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

Những ngày đầu kháng chiến ở Sài Gòn. (Ảnh: TTXVN)

 

Những hình ảnh kỷ niệm 71 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

Đoàn tàu quân sự của thực dân Pháp bị bộ đội và du kích đánh hỏng trên đường số 5 (Hà Nội - Hải Phòng). (Ảnh: TTXVN)

 

Những hình ảnh kỷ niệm 71 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

Tàu chiến của thực dân Pháp bị quân và dân ta đánh đắm trên sông Lô trong chiến dịch Việt Bắc Thu-Đông 1947. (Ảnh: TTXVN)

 

Những hình ảnh kỷ niệm 71 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

Người dân chặt ngả cây trên đường Hà Nội - Hà Đông để ngăn bước tiến của giặc. (Ảnh: TTXVN)

 

Những hình ảnh kỷ niệm 71 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

Lực lượng vũ trang cách mạng luyện tập để bảo vệ chính quyền non trẻ. (Ảnh: TTXVN)

 

Những hình ảnh kỷ niệm 71 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

Các chiến sỹ Thủ đô sẵn sàng chiến đấu bảo vệ từng tấc đất, từng căn nhà. (Ảnh: TTXVN)

 

Những hình ảnh kỷ niệm 71 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

Quân và dân Thủ đô đào công sự sẵn sàng chiến đấu. (Ảnh: TTXVN)

 

Những hình ảnh kỷ niệm 71 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

Thủ đô Hà Nội những ngày đầu kháng chiến. (Ảnh: TTXVN)

 

Những hình ảnh kỷ niệm 71 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

Xe của giặc bị phá huỷ tại trận Giòng Dứa (Mỹ Tho). (Ảnh: TTXVN)

 

Những hình ảnh kỷ niệm 71 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

Bút tích Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nay được tôn vinh là Bảo vật Quốc gia. (Ảnh: TTXVN)

 

Những hình ảnh kỷ niệm 71 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

Các chiến sỹ Vệ quốc đoàn chiến đấu kiên cường bảo vệ từng ngôi nhà, tấc đất của Thủ đô. (Ảnh: TTXVN)

 

Những hình ảnh kỷ niệm 71 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

Hình ảnh người chiến sỹ ôm bom ba càng, sẵn sàng

Việt Nam plus
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang