Thứ bảy, ngày 13 tháng 7 , 2019

Phát huy vai trò tham mưu hoạch định các chủ trương, chính sách lớn về kinh tế - xã hội của đất nước

NHNTại Hà Nội, Ban Kinh tế Trung ương vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương chủ trì hội nghị.

 Các ý kiến phát biểu tại hội nghị đều nhất trí cao với Báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2019 và đưa ra một số đề xuất, kiến nghị, góp phần triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019.
Phát huy vai trò tham mưu hoạch định các chủ trương, chính sách lớn về kinh tế - xã hội của đất nước
Đồng chí Nguyễn Văn Bình phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: kinhtetrunguong.vn

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đánh giá, 6 tháng đầu năm 2019, Ban Kinh tế Trung ương đã chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ theo kế hoạch, chương trình công tác năm 2019 đề ra và chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, góp phần tăng cường vai trò, hiệu quả lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về kinh tế - xã hội. 

Ghi nhận và đánh giá cao tinh thần làm việc, sự nỗ lực, phấn đấu của các cán bộ, công chức Ban Kinh tế Trung ương, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình đề nghị, toàn thể cán bộ, công chức và người lao động của Ban tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong 6 tháng cuối năm 2019, trong đó tập trung hoàn thành các đề án lớn trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. 

Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức Diễn đàn cấp cao và Triển lãm quốc tế Công nghiệp 4.0 lần thứ 3 với chủ đề "Diễn đàn Quốc gia về chuyển đổi số năm 2019"; tham gia xây dựng Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, trọng tâm là hoàn thành cơ bản hệ thống quan điểm phát triển của Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030.

Ban Kinh tế Trung ương tiếp tục nghiên cứu, xây dựng Báo cáo tình hình kinh tế vĩ mô, định kỳ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giám sát thực hiện Nghị quyết, chủ trương, đường lối của Đảng về kinh tế - xã hội; tổ chức nghiên cứu, đề xuất một số mô hình phát triển kinh tế bền vững, hiệu quả đến năm 2025; tích cực phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan liên quan, đội ngũ các chuyên gia, nhà khoa học, cộng tác viên để huy động tốt nhất kinh nghiệm và nguồn trí tuệ, chất xám trong nước và quốc tế, góp phần phát huy vai trò của Ban Kinh tế Trung ương trong tham mưu hoạch định chiến lược các chủ trương, chính sách lớn về kinh tế - xã hội của đất nước...

TTXVN
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang