Thứ ba, ngày 4 tháng 12 , 2018

Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng: Xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh

NHNPhó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng tằng, kỳ họp thứ 7 HĐND TP Hà Nội tiếp tục là kỳ họp kết tinh trí tuệ, dân chủ, đổi mới, với quyết tâm chính trị cao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển của Thành phố, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh.

 Sáng 4/12, kỳ họp thứ 7, HĐND TP Hà Nội khóa XV khai mạc trọng thể tại trụ sở HĐND - UBND Tp. Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dự và phát biểu chỉ đạo kỳ họp.

Biểu dương những kết quả mà thành phố Hà Nội đạt được trong thời gian qua, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh: Với việc lựa chọn và triển khai thành công chủ đề của Thành phố trong năm 2018 là “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, chính quyền thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện mạnh mẽ tinh giản và sắp xếp tổ chức bộ máy, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới lề lối, phong cách làm việc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ; tạo dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, thu hút đầu tư trong và ngoài nước.
Thành phố Hà Nội đã bước qua năm bản lề của kế hoạch 5 năm 2015 - 2020 với nhiều thành công, nhưng chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thách thức, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Thủ đô tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, biến quyết tâm chính trị thành hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả hơn, tạo đột phá mới và thắng lợi rực rỡ hơn trong phát triển kinh tế - xã hội.
Tại kỳ họp này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị đại biểu HĐND Thành phố Hà Nội cần đánh giá, phân tích chính xác tình hình, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị trước những yếu kém, khuyết điểm đã được chỉ rõ trong các báo cáo và phát biểu của các đại biểu HĐND; có giải pháp quyết liệt, thận trọng nhưng linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành phù hợp với tình hình thực tế của Thủ đô; gắn với việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ.
Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị, quản lý sử dụng đất đai; làm tốt công tác tuyên truyền nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, khắc phục được tình trạng ùn tắc giao thông, bảo đảm trật tự công cộng, đường thông, hè thoáng, sắp xếp các điểm trông giữ phương tiện giao thông hợp lý; thực hiện tốt công tác vệ sinh, môi trường ngay từ cộng đồng dân cư; tăng cường thanh tra, kiểm tra, khắc phục kịp thời các hạn chế, yếu kém trong công tác phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là tại các khu chung cư cao tầng, khu công nghiệp, làng nghề...
Cùng với đó, cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân Thủ đô trong công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị; tổ chức thực hiện tốt pháp luật, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố và Quy tắc ứng xử nơi công cộng. Đề cao trách nhiệm, sự nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị HĐND Thành phố thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn, quy định của Bộ Chính trị, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thành ủy Hà Nội về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu.
Về hoạt động của HĐND thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị tiếp tục đổi mới, chủ động, sáng tạo hơn nữa trong hoạt động của HĐND Thành phố, đặc biệt là chức năng giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. Tăng cường công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động thẩm tra, giám sát của các Ban, các Tổ đại biểu của HĐND. Quan tâm tới việc chọn nguồn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ và tiến tới chuẩn bị quy hoạch cho nhiệm kỳ tiếp theo.
Chú trọng công tác phối hợp giữa Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Thành phố, bảo đảm các hoạt động chung của Thành phố và hoạt động của HĐND ngày càng chặt chẽ, thực chất, hiệu quả trên cơ sở từng cơ quan thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, từ đó tạo sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố.
Mỗi đại biểu HĐND Thành phố cần tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của mình để sát dân hơn, gần dân hơn, lắng nghe tiếng nói, tâm tư, nguyện vọng của cử tri, trở thành người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi của cử tri.
Về lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đề nghị HĐND Thành phố thực hiện nghiêm túc các văn bản hướng dẫn, quy định của Bộ Chính trị, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Thành ủy Hà Nội để đánh giá công tâm, khách quan việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong nửa nhiệm kỳ của các đồng chí được HĐND Thành phố bầu. Đề nghị đại biểu HĐND Thành phố thực hiện quyền giám sát của mình một cách công tâm, khách quan và xây dựng. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ vừa là sự động viên, khích lệ những ưu điểm, trách nhiệm đối với công việc; vừa là sự nhắc nhở đối với những tồn tại, hạn chế để người được HĐND bầu kịp thời khắc phục ngay những thiếu sót, tiếp tục rèn luyện, cống hiến, hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết HĐND Thành phố.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định, kỳ họp này của HĐND thành phố Hà Nội là kỳ họp quan trọng, là dịp để thành phố Hà Nội sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ đối với việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết của HĐND, từ đó đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng rằng HĐND thành phố Hà Nội, từng vị đại biểu HĐND thành phố sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới của Quốc hội vào kỳ họp HĐND thành phố, để kỳ họp này tiếp tục là kỳ họp kết tinh trí tuệ, dân chủ, đổi mới, với quyết tâm chính trị cao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển của Thành phố, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Nhóm PV/KTĐT
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang