Thứ năm, ngày 17 tháng 5 , 2018

Đường phố Hà Nội

Phố Ông Ích Khiêm, quận Ba Đình, Hà Nội

NHNPhố Ông Ích Khiêm bắt đầu từ phía sau Lăng Hồ Chủ tịch tới phố Trần Phú, đi bên cạnh chùa Một Cột và cắt ngang phố Lê Hồng Phong.


Phố Ông Ích Khiêm dài 504m, rộng 8m.

Phố Ông Ích Khiêm, quận Ba Đình, Hà Nội.

Đây nguyên là đất thôn Phụ Bảo, tổng Yên Thành, huyện Vĩnh Thuận cũ. Tới giữa thế kỷ XIX, thôn này hợp với thôn Thanh Ninh thành thôn Thanh Bảo. Ngày nay tại phố Ông Ích Khiêm còn có ngôi chùa Một Cột nổi tiếng (xem mcuj Chùa Một Cột).

Thời Pháp thuộc là đường số 142 (voie N0142), năm 1931 đổi thành phố Tướng Măng-gianh (rue Général Mangin). Tên hiện nay được đặt từ sau cách mạng.

Nay thuộc phường Điện Biên, quận Ba Đình.

Ông Ích Khiêm (1832-1884) hiệu Mục Chi người làng Phong Lệ, huyện Diên Phước (nay thuộc huyện Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam). Đỗ cử nhân năm 1848, ban đầu làm các chức quan hành chính sau chuyển sang ngành võ. Từng giữ chức Tiễu phủ sứ trong nhiều năm, chuyên đánh dẹp bọn thổ phỉ, như Tả Văn Phụng (năm 1870), Lý Dương Tài (1878)… Sau khi vua Tự  Đức mất (1883), ông đức về phe chủ chiến, chống lại bọn vua quan chủ trương đầu hàng như: Hiệp Hòa, Tuy Lý Vương… Những năm sau (1884) ông bị triều đình bắt đem đầy ở tỉnh Bình Thuận và mất ở đó.

(Theo “Từ điển đường phố Hà Nội”, NXB Hà Nội - 2010)
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang