Thứ năm, ngày 8 tháng 1 , 2009

Phối hợp triển khai các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà  Nội

Phối hợp triển khai các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà  Nội

NHNBộ Ngoại giao và  thà nh phố Hà  Nội đã ký kết Thửa thuận hợp tác phối hợp triển khai các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà  Nội giai đoạn 2009-2010. Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm và  Bí thư Thà nh ủy Hà  Nội Phạm Quang Nghị chứng kiến lễ ký kết.

Theo thửa thuận hợp tác, Bộ Ngoại giao sẽ lập kế hoạch tuyên truyửn, quảng bá và  vận động UNESCO công nhận khu trung tâm Hoà ng thà nh Thăng Long-Hà  Nội là  di sản văn hóa thế giới; vận động UNESCO ra nghị quyết kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà  Nội;

Chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyửn, quảng bá hình ảnh Thăng Long-Hà  Nội gắn với các hoạt động đối ngoại của Việt Nam trên các diễn đà n quốc tế; kết hợp thông tin tuyên truyửn sự kiện nhân các chuyến thăm chính thức các nước của lãnh đạo Аảng và  Nhà  nước ta và  các chuyến thăm Việt Nam của lãnh đạo các nước, đặc biệt là  những nước có thà nh phố xây dựng quan hệ thân thiết và  kết nghĩa với Hà  Nội.

Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoà i có nhiệm vụ triển khai một số hoạt động tuyên truyửn, quảng bá vử Thăng Long-Hà  Nội, các hoạt động kỷ niệm và  Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà  Nội, bao gồm: kết nối website 1000 năm Thăng Long-Hà  Nội trên  website của các cơ quan đại diện ở nước ngoà i; vận động các thà nh phố, thủ đô đã có 1000 năm tuổi tham gia "Câu lạc bộ các Thà nh phố 1000 năm tuổi"; tuyên truyửn và  mời bạn bè quốc tế tham gia các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà  Nội...

Bộ Ngoại giao cũng sẽ phối hợp với TP. Hà  Nội triển khai tổ chức các hoạt động văn hóa có yếu tố nước ngoà i hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà  Nội trong khuôn khổ năm Ngoại giao Văn hóa 2009 như: Tổ chức "Những ngà y văn hóa Hà  Nội" tại Paris nơi có trụ sở chính của UNESCO; triển khai đử án "Аiểm hẹn Việt Nam 2010" do Câu lạc bộ những Vịnh đẹp nhất thế giới đử xuất và  tà i trợ; tổ chức Hội thảo quốc tế vử công tác bảo vệ văn hóa vật thể và  phi vật thể...

Ngoà i ra, Bộ Ngoại giao cũng sẽ là  đầu mối chỉ đạo công tác lễ tân đối ngoại, mời, đón tiếp các đoà n khách quốc tế tham dự các hoạt động và  Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà  Nội.

Website Chính phủ
code
Gửi

Tags

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang