Thứ ba, ngày 25 tháng 6 , 2019

Phục vụ tốt nhất cho người nộp thuế

NHNBáo cáo của Cục Thuế thành phố Hà Nội cho thấy, 6 tháng đầu năm 2019, tổng thu ngân sách nhà nước do ngành Thuế Hà Nội thực hiện ước đạt 124.100 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2018.

 Trao đổi với phóng viên, ông Mai Sơn, Cục trưởng Cục Thuế thành phố Hà Nội cho biết, 6 tháng cuối năm, ngành Thuế Hà Nội sẽ tập trung thực hiện hai khâu đột phá nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế, hướng tới mục tiêu phục vụ tốt nhất cho doanh nghiệp, người nộp thuế.

- Số thu ngân sách do ngành Thuế Hà Nội thực hiện 6 tháng đầu năm ước tăng 13,7%, ông có thể cho biết rõ hơn về kết quả này?

- 6 tháng đầu năm 2019, kinh tế Thủ đô tiếp tục có chuyển biến tích cực: Thu hút đầu tư, công nghiệp, thương mại và dịch vụ đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2018… Trong bối cảnh đó, Cục Thuế thành phố Hà Nội đã bám sát chỉ đạo của cấp trên, chủ động triển khai, cụ thể hóa 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá, 5 nhóm giải pháp. Trong đó, đã tập trung vào công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế; đôn đốc kê khai nộp thuế; tăng cường thanh tra, kiểm tra chống thất thu; quyết liệt thu hồi nợ đọng; đẩy mạnh cải cách hành chính tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người nộp thuế.

Kết quả, 6 tháng qua, tổng thu ngân sách do ngành Thuế Hà Nội thực hiện ước đạt 124.100 tỷ đồng, đạt 50,5% dự toán pháp lệnh, tăng 13,7% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh tăng trưởng khá, với mức bình quân 16,1%.

Cùng với việc làm tốt công tác tuyên truyền, hỗ trợ và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người nộp thuế, công tác thanh tra, kiểm tra được đẩy mạnh. Ước 6 tháng đầu năm 2019, ngành Thuế Hà Nội hoàn thành 40% kế hoạch thanh tra, kiểm tra. Cục Thuế thành phố cũng đã triển khai quyết liệt công tác quản lý thu nợ và cưỡng chế nợ; kịp thời thu vào ngân sách đối với những khoản nợ thuế có khả năng thu. Bên cạnh đó là đẩy mạnh việc đăng tải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với những trường hợp chây ỳ nợ thuế, bảo đảm đúng quy định của Luật Quản lý thuế.

Kết quả, từ đầu năm 2019 đến nay đã thu được 2.661 tỷ đồng tiền nợ thuế, thực hiện cưỡng chế bằng hình thức trích tiền từ tài khoản đối với 3.966 đơn vị, với số tiền nợ là 1.418 tỷ đồng; cưỡng chế hóa đơn đối với 2.423 đơn vị với số tiền nợ là 1.825 tỷ đồng; công khai thông tin nợ thuế đối với 574 doanh nghiệp với tổng số thuế đăng công khai là 4.747 tỷ đồng…

- Một trong những công tác trọng tâm mà ngành Thuế Hà Nội đang tập trung thực hiện là chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương. Ông có thể cho biết thêm về điều này?


- Đúng như vậy, công tác chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương luôn được Cục Thuế thành phố Hà Nội đặt lên hàng đầu và thường xuyên quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức trong ngành. Đồng thời, Cục đã đẩy mạnh thực hiện kiểm tra nội bộ; tăng cường kiểm tra công vụ theo kế hoạch và các cuộc kiểm tra đột xuất, qua đó nâng cao ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật, chất lượng phục vụ của các cán bộ công chức thuế Thủ đô.

- Năm 2019, nhiệm vụ thu ngân sách được giao của ngành Thuế Hà Nội khá cao. Vậy, những tháng cuối năm nay, Cục Thuế thành phố Hà Nội sẽ triển khai những giải pháp nào để hoàn thành dự toán được giao?

- Xác định nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 rất nặng nề, Cục Thuế thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục cụ thể hóa, quyết liệt triển khai có hiệu quả nhiệm vụ đã đề ra. Trong đó, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2019 được giao. Cùng với đó, Cục sẽ đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu, chống chuyển giá; quản lý chặt chẽ số nợ đọng thuế và kiên quyết xử lý thu hồi nợ đọng tiền thuế.

Cục Thuế thành phố cũng sẽ tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và ý thức trách nhiệm để mỗi cán bộ, công chức thuế có đầy đủ năng lực, kiến thức chuyên môn, luôn tận tâm trong công việc và thân thiện với người nộp thuế, đáp ứng được yêu cầu quản lý thuế trong tình hình mới.

Đặc biệt, hai khâu đột phá sẽ được Cục Thuế thành phố thực hiện trong năm 2019, gồm: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý thuế, lấy trọng tâm là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; kỷ cương, kỷ luật, đạo đức thi hành công vụ… qua đó hướng tới mục tiêu phục vụ tốt nhất cho người nộp thuế.

- Trân trọng cảm ơn ông!
HNM
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang