Thứ bảy, ngày 7 tháng 12 , 2019

Quảng Ninh: Phiên bế mạc về kết quả Kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khoá XIII

NHNNgày 06 đến ngày 07/12/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ninh khóa XIII long trọng tổ chức Kỳ họp thứ 15, kỳ họp thường lệ cuối năm theo luật định (Phiên bế mạc kỳ họp ngày 07/12/2019).

Dự Kỳ họp có các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu mời: Vũ Hồng Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; Trần Văn Minh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo và các thành viên của Ủy ban nhân dân tỉnh; Đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Văn phòng Chính phủ, lãnh đạo Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo cấp ủy, Thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng Công ty Đông Bắc; lãnh đạo, phóng viên Báo đại biểu nhân dân và một số cơ quan thông tấn, báo chí của Trung ương, của tỉnh và 50 sinh viên tiêu biểu đại diện cho tuổi trẻ toàn tỉnh được Chủ tọa kỳ họp mời tham dự phiên khai mạc của Kỳ họp.

 Tại Kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã nghe và thảo luận về các nội dung sau: Báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội và công tác chỉ đạo điều hành năm 2019 và nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và các báo cáo, tờ trình liên quan đến các nội dung trình kỳ họp để Hội đồng nhân dân tỉnh thảo luận, quyết nghị.

 Báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2019 và những ý kiến, kiến nghị của cử tri.

 Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp năm 2019;  Báo cáo của Tòa án Nhân dân tỉnh về công tác xét xử năm 2019.

 Tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh năm 2020.

 Báo cáo thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân tỉnh về các nội dung liên quan đến các báo cáo, tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh.

 Tiếp tục cải tiến, đổi mới cách thức tổ chức kỳ họp theo hướng rút ngắn thời gian trình bày báo cáo tại kỳ họp (có 18 báo cáo được các cơ quan chức năng chuẩn bị chu đáo gửi đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nghiên cứu, không trình bày trực tiếp tại Kỳ họp) gồm: Báo cáo của UBND tỉnh về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 13 và các kỳ họp trước của HĐND tỉnh khoá XIII; báo cáo thẩm tra, giám sát của Thường trực, các ban HĐND tỉnh về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh và những nội dung chưa giải quyết dứt điểm tại các kỳ họp trước; các báo cáo của Thường trực, các ban HĐND tỉnh về: Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Kỳ họp; kết quả công tác năm 2019, nhiệm vụ công tác năm 2020; Báo cáo kết quả giám sát của HĐND tỉnh về “Công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2017 - 2019”;...

 Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã nghe đồng chí Đỗ Thị Lan, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo kết quả Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV.

 Hội đồng nhân dân tỉnh đã biểu quyết miễn nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với bà Vũ Liên Oanh do nghỉ hưu theo chế độ và bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Hoàng Bá Nam, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Thực hiện quy trình cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu đối với ông Nguyễn Văn Đọc (vì lý do sức khỏe) và ông Nguyễn Văn Bừng (do chuyển công tác ra tỉnh ngoài).

 Khen thưởng 20 đại biểu HĐND tỉnh có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đại biểu năm 2019.

 Hội đồng nhân dân tỉnh đã dành 01 ngày (chiếm 50% thời gian kỳ họp) cho phiên thảo luận tổ, thảo luận tại hội trường, chất vấn và trả lời chất vấn. Tại phiên thảo luận tổ và hội trường: Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tham dự Kỳ họp đã tích cực tham gia phát biểu ý kiến về các nội dung liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2019, nhiệm vụ giải pháp năm 2020; về các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp; công tác tham gia xây dựng chính quyền và một số ý kiến, kiến nghị mà cử tri nhiều địa phương quan tâm. Tổng số có 52 ý kiến phát biểu tại tổ (trong đó: 30 ý kiến đại biểu HĐND tỉnh, 22 ý kiến của đại biểu mời) và 08 ý kiến phát biểu của đại biểu HĐND tỉnh tại Hội trường.

 Tại phiên chất vấn: Đã có 16 đại biểu HĐND tỉnh chất vấn các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành về các nội dung được nhiều cử tri quan tâm như: Công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trên địa bàn tỉnh; các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng khu vực dịch vụ.

Đối với những nội dung không chất vấn trực tiếp tại Kỳ họp, lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành liên quan đã có báo cáo giải trình bằng văn bản gửi đến Chủ tọa kỳ họp và các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua Nghị quyết chất vấn và trả lời chất vấn, làm cơ sở để các ban, các tổ, các đại biểu HĐND tỉnh và cử tri biết, giám sát việc thực hiện của các cơ quan chức năng.

 Hội đồng nhân dân tỉnh đã tập trung thảo luận xem xét và thông qua 25 nghị quyết quan trọng thuộc thẩm quyền của HÐND tỉnh, trong đó có các nghị quyết về cơ chế chính sách, về an sinh xã hội và phục vụ cho sự  phát triển của địa phương, gồm: (1) Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; (2) Nghị quyết dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương, phân bổ dự toán chi ngân sách cấp tỉnh và cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương năm 2020; (3) Nghị quyết thông qua bảng giá đất đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh thực hiện từ ngày 01/01/2020 đến 31/12/2024; (4) Nghị quyết quy định chế độ chi cho giảng viên thỉnh giảng, chính sách tạo nguồn giảng viên tiếng Nhật Bản và chính sách hỗ trợ người học một số ngành nghệ thuật tại Trường Đại học Hạ Long; (5) Nghị quyết về việc ban hành chính sách trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; (6) Nghị quyết về ban hành chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức, Hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ, người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, bản, khu phố chịu tác động do sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, thôn, bản, khu khố thuộc tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2019 – 2021;...

 Về Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Trên cơ sở Báo cáo của UBND tỉnh, tại Kỳ họp, các đại biểu đã thảo luận thông qua Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.   Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, đó là: Kinh tế - xã hội năm 2019 tiếp tục chuyển biến tích cực, đạt kết quả quan trọng, toàn diện trên mọi lĩnh vực, cơ bản hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội cả năm: (1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng 12,1%, vượt 0,5 điểm % so với chỉ tiêu đề ra (11,6%); các khu vực kinh tế đều tăng so với cùng kỳ, trong đó khu vực dịch vụ và ngành khai khoáng tăng cao, ngành Than tiếp tục đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. (2) Tổng thu NSNN trên địa bàn vượt 6,0% dự toán HĐND tỉnh giao đầu năm, trong đó thu nội địa tăng 10% so với cùng kỳ, chiếm 76,2% tổng thu ngân sách. (3) Môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh tiếp tục được cải thiện; năm thứ hai liên tiếp đứng đầu xếp hạng về Chỉ số PCI, Chỉ số PAR Index; đứng thứ 3 về Chỉ số ICT Index sau ba năm liên tiếp giữ vị trí thứ 4; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng 11,3%. (4) Công tác đầu tư, giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công dự án trọng điểm được tập trung chỉ đạo, nhất là các dự án hạ tầng giao thông, du lịch, dịch vụ, hạ tầng KKT, KCN; tổ chức khánh thành và khởi công nhiều dự án động lực, quan trọng. (5) Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường; kỷ luật, kỷ cương hành chính được chấn chỉnh tại các cơ quan, đơn vị; tập trung triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, thôn, bản, khu phố đảm bảo đúng quy định, thực tiễn địa phương, đoàn kết, thống nhất và ổn định. (6) An sinh xã hội được đảm bảo, thực hiện tốt công tác quản lý du lịch, lễ hội; quan tâm chỉ đạo lĩnh vực giáo dục đào tạo, y tế, lao động việc làm, văn hóa, xã hội; chương trình nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, Đề án 196, phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch tả lợn Châu Phi được chỉ đạo, triển khai quyết liệt, kịp thời. (7) Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác đối ngoại được mở rộng, tiếp tục giữ vững biên giới hoà bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển. (8) Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh quyết liệt, đổi mới, sâu sát, có trọng tâm, trọng điểm, đạt được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội trong tỉnh vẫn còn một số hạn chế, thách thức như: (1) Tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ thấp hơn kịch bản đề ra (tăng 13,1% so với kịch bản tăng 14,3%); tỷ trọng dịch vụ trong cơ cấu kinh tế dịch chuyển chậm. Động lực tăng trưởng, thu ngân sách nhà nước từ doanh nghiệp sản xuất, đóng góp của khu vực dịch vụ, hộ kinh doanh hiện nay còn rất hạn chế. (2) Một số khoản thu thuế, phí, lệ phí ở một số địa phương, giải ngân vốn đầu tư phát triển, vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư đến 15/11/2019 đạt thấp, cần có giải pháp quyết liệt trong những tháng còn lại để đảm bảo hoàn thành dự toán và giải ngân đạt 100% kế hoạch năm. (3) Tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn; số lượng doanh nghiệp thành lập mới không đạt kế hoạch; công tác hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong triển khai số dự án có khâu còn chậm. (4) Nguồn nhân lực chất lượng cao và nguồn nhân lực qua đào tạo nghề có chất lượng còn thấp (lao động có chứng chỉ, bằng cấp mới đạt 45% trong tổng số lao động qua đào tạo); chưa có giải pháp mạnh để thu hút nguồn nhân lực; tỷ lệ bao phủ BHYT năm 2019 không đạt chỉ tiêu đề ra (KH 94,8%), do quy mô dân số tăng lên sau tổng điều tra. (5) Tiến độ triển khai GPMB, thủ tục đầu tư, tiến độ thi công một số dự án, công trình trọng điểm mặc dù đã được tập trung chỉ đạo song vẫn chậm, chưa đảm bảo yêu cầu. (6) Công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như đất đai, hoạt động xây dựng, trật tự đô thị, tài nguyên, khoáng sản, môi trường còn có mặt bất cập; một số vụ việc khiếu nại phức tạp, kéo dài ở một số địa phương chưa giải quyết triệt để. (7) Tình hình tội phạm, tai nạn giao thông, tai nạn lao động, dịch bệnh còn tiềm ẩn những yếu tố có thể gia tăng. Về nhiệm vụ, giải pháp năm 2020, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tập trung thảo luận, xác định quyết tâm tập trung hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, cụ thể: a) Về kinh tế: (1) Tốc độ tăng trưởng (GRDP) tăng trên 12%; (2) Cơ cấu kinh tế phấn đấu hoàn thành mức cao nhất chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIV, trong đó: khu vực dịch vụ từ 47% trở lên, công nghiệp - xây dựng khoảng 48%, nông - lâm - thủy sản 5%; (3) Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phấn đấu không thấp hơn 48.000 tỷ đồng, trong đó, thu ngân sách nội địa đạt tối thiểu 37.000 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu trên 11.000 tỷ đồng; (4) Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá tăng 8 - 8,5%; (5) Tổng vốn đầu tư xã hội tăng trên 10%; (6) Năng suất lao động xã hội bình quân ước đạt 276,4 triệu đồng/người/năm; (7) Thành lập mới 2.840 doanh nghiệp; (8) Khách du lịch đạt 15,5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 6,5 triệu lượt.  b) Về xã hội: (9) Tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,16% và giảm nhanh tỷ lệ hộ cận nghèo; (10) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 85%, trong đó tỷ lệ lao động đã qua đào tạo có chứng chỉ, bằng cấp đạt 45,5%; (11) Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95%, số bác sỹ/1 vạn dân đạt trên 14,8 bác sỹ. c) Về môi trường: (12) Tỷ lệ che phủ rừng đạt 55% và nâng cao chất lượng rừng; (13) Tỷ lệ dân cư nông thôn có nước hợp vệ sinh 98,3%, tỷ lệ dân cư đô thị được cung cấp nước sạch đạt 98%; (14) Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom trên 96%, tỷ lệ chất thải rắn y tế được xử lý 100%.

Để thực hiện đạt các chỉ tiêu trên, HĐND tỉnh đã thống nhất cần triển khai thực hiện 10 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm: (1) Tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển theo hướng bền vững; (2) Đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược; (3) Cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; hỗ trợ doanh nghiệp; khuyến khích, tạo điều kiện thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân phát triển; (4) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành thu, chi ngân sách; (5) Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân gắn với bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội và giảm nghèo bền vững; (6) Tăng cường công tác quản lý, thực hiện quy hoạch, đất đai, đô thị, tài nguyên, môi trường; ứng dụng khoa học công nghệ; chủ động phòng thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu; (7) Xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, kỷ luật, kỷ cương; (8) Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí và cải cách tư pháp; (9) Bảo đảm quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển; (10) Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội, phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020./.

 

 

Tùng Nguyễn/ Vân Vũ
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang