Thứ ba, ngày 25 tháng 12 , 2018

Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch hoạt động từ tháng 2-2019

NHNThủ tướng Chính phủ đã ký quyết định thành lập, phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch. Vốn điều lệ của quỹ là 300 tỷ đồng, được ngân sách trung ương cấp trong 3 năm đầu sau khi thành lập. Quỹ hoạt động theo mô hình công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch là đại diện chủ sở hữu.

 
Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch hoạt động từ tháng 2-2019

 


Chức năng, nhiệm vụ của quỹ là xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí tổ chức hoạt động xúc tiến và hỗ trợ các hoạt động phát triển du lịch theo quy định của Luật Du lịch, phù hợp với chiến lược và quy hoạch phát triển du lịch Việt Nam. 

Quỹ quản lý, sử dụng các nguồn ngân sách nhà nước cấp, các nguồn tài trợ, đóng góp tự nguyện của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài và các nguồn thu hợp pháp khác. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1-2-2019.
Vũ Quỳnh/HNM
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang