Thứ sáu, ngày 23 tháng 8 , 2019

Sở Xây dựng cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn quy trình thủ tục hành chính

NHNSáng 22-8, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 08-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo bước chuyển mạnh về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm, chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2016-2020” đã dẫn đầu Đoàn kiểm tra số 1 của Ban Chỉ đạo làm việc tại Sở Xây dựng.

Sở Xây dựng cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, rút ngắn quy trình thủ tục hành chính
Đồng chí Nguyễn Đức Chung và các thành viên Đoàn kiểm tra số 1 làm việc tại Sở Xây dựng.
Báo cáo Đoàn kiểm tra, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hoàng Cao Thắng cho biết, thời gian qua, Đảng ủy cơ quan và tập thể lãnh đạo Sở đã nghiêm túc thực hiện Chương trình 08-CTr/TU; tập trung đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, quyết liệt, rõ trách nhiệm; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trên tinh thần "5 rõ".

Sở đã triển khai thực hiện và hoàn thành rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy theo chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố. Sở đã rà soát, sửa đổi và ban hành các văn bản chỉ đạo để tổ chức thực hiện cơ chế "một cửa", cơ chế "một cửa liên thông". Cán bộ, công chức, viên chức của Sở nhận thức rõ trách nhiệm thực thi công vụ trong giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp. Nhiều thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở được kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhằm đơn giản hóa, tạo điều kiện cho các cá nhân, tổ chức...

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cũng chỉ rõ một số hạn chế, như: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ, nội dung cải cách hành chính của một số phòng, ban, đơn vị chưa sâu sát. Một số nhiệm vụ cải cách hành chính được UBND thành phố giao chưa hoàn thành đúng tiến độ. Việc tham mưu trình UBND thành phố ban hành các văn bản quy phạm pháp luật còn chậm. Công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm có lúc, có việc chưa kịp thời...

Sau khi nghe các thành viên Đoàn kiểm tra và lãnh đạo Sở Xây dựng trao đổi ý kiến, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung kết luận buổi làm việc, đánh giá cao kết quả thực hiện Chương trình 08-CTr/TU của Sở. Sở Xây dựng đã triển khai các chủ trương, kế hoạch của thành phố trong sắp xếp tổ chức, bộ máy, giữ được ổn định, đoàn kết nội bộ; đang xây dựng để trình UBND thành phố toàn bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính của đơn vị.

Trưởng đoàn kiểm tra cũng ghi nhận cố gắng của Sở Xây dựng trong việc tham mưu, đề xuất với thành phố để báo cáo Chính phủ việc sắp xếp bộ máy thanh tra xây dựng; tham mưu việc thống nhất tiêu chí nước sạch của Hà Nội; chương trình trồng 1 triệu cây xanh; đề xuất cơ chế thu gom rác thải có tiến bộ; đưa ra cơ chế bước đầu trong cải tạo 22/28 khu chung cư cũ; tập trung giải quyết bức xúc trong quản lý nhà chung cư; chống ô nhiễm môi trường ao hồ; bảo đảm nước sạch...

Sở Xây dựng đã tham mưu, xây dựng một số văn bản quy phạm pháp luật trong quản lý; có nhiều cố gắng trong cải cách hành chính, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính; chú trọng xây dựng cơ chế phát triển nhà ở, xây dựng nhà tái định cư; phối hợp tốt trong tuyên truyền nếp sống văn minh đô thị; có tiến bộ trong quản lý xe thi công công trình...

Về một số nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Nguyễn Đức Chung yêu cầu, Sở Xây dựng tập trung rà soát các thủ tục hành chính phục vụ xây dựng hệ thống dịch vụ công trực tuyến; nghiên cứu quy trình, thủ tục nhằm tiếp tục cải cách hành chính trong lĩnh vực chuyên môn được giao; tìm hiểu các công nghệ mới để áp dụng trong xây dựng. Sở tham mưu với UBND thành phố đề xuất Chính phủ sửa đổi, phân cấp một số nội dung về quản lý nhà nước; liên thông với các sở, ngành.

Về một số nội dung cụ thể, Trưởng đoàn kiểm tra nhấn mạnh, Sở cần chủ động nghiên cứu, xử lý ô nhiễm môi trường theo phương châm sử dụng công nghệ hiện đại, phù hợp, hiệu quả, để người dân được hưởng lợi; tháo gỡ những vướng mắc trong việc tiếp tục trồng cây xanh.

Trong công tác quản lý nhà nước, Sở Xây dựng quan tâm thực hiện theo hướng giảm chi phí, rút ngắn quy trình thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân bằng cách ứng dụng mạnh mẽ hơn nữa công nghệ thông tin.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu Sở tiếp thu ý kiến các thành viên Đoàn kiểm tra, tiếp tục hoàn thiện các mặt công tác, tập trung thực hiện Chương trình 08-CTr/TU đạt kết quả toàn diện trong thời gian tới.

HNMO
code
Gửi

Xem thêm

Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang