Thông qua Nghị quyết phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025

Chi tiết

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV: Thảo luận Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Chi tiết

Nâng cao, hiệu quả, chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy

Chi tiết

Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025.

Chi tiết

Công bố 5 nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chi tiết

Cần có nghị quyết đặc thù quy định cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách cho Thủ đô

Chi tiết

Thủ tướng dự Hội nghị triển khai Nghị quyết của Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chi tiết

Quốc hội thông qua Nghị quyết về mô hình chính quyền đô thị TP. Hà Nội

Chi tiết

Thủ tướng chủ trì Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 30-NQ/TW của Bộ Chính trị

Chi tiết

Quốc hội thông qua Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020

Chi tiết

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2019

Chi tiết

Trách nhiệm đảng viên trong tham gia xây dựng văn kiện, nghị quyết của Đảng

Chi tiết

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân phường ở Hà Nội

Chi tiết

Tập thể UBND TP Hà Nội họp bàn dự thảo Nghị quyết về chủ trương thực hiện 10 dự án đầu tư công

Chi tiết

15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX: Nâng tầm hiệu quả kinh tế tập thể

Chi tiết

Nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 8/2019

Chi tiết

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8-2019

Chi tiết

Quốc hội sẽ ban hành Nghị quyết giám sát chuyên đề về giảm nghèo

Chi tiết

Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7

Chi tiết

Sáu nghị quyết được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV thông qua

Chi tiết
Trang chủLiên hệ quảng cáo: 0902 063 363 Lên đầu trang